Умови прийому дітей

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України “Про освіту”. Положення про заклад дошкільної освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305  прийом дітей до ЗДО  здійснюється  на підставі переліку документів, які батьки обов’язково мають надати керівнику ЗДО .

Документи необхідні для вступу в ДНЗ “Золотий ключик”:

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я  керівника установи;

2.”Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду” (форма №086-1/0) з гідно з наказу МОЗ України від 16.08.2010 р., № 682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089. Довідка містить інформацію  про результати медичного огляду та рекомендації що до занять фізичної культури, висновок,  що дитина може відвідувати ЗДО;

3.Копія форми №063/0 “Карта профілактичних щеплень “затвердженої наказом МОЗ України від 10.01.2006 р. №1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2006 р. за №686/12560 (завірена лікарем);

4.Копія свідоцтва про народження.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування закладів не дозволяється.

Для прийому дітей до груп  компенсуючого типу  додатково подаються рекомендації інклюзивно ресурсного центру.

Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності,
санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ЗДО з урахуванням побажань батьків або осіб, які  їх замінюють.

За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів).
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:
1. за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
2. на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ЗДО даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;
3. у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Електронна реєстрація дітей в дошкільний навчальний заклад
(на допомогу батькам, які хочуть щоб дитина відвідувала дитсадок)

Адреса для реєстрації https://reg.isuo.org/
Додаткова інформація щодо процедури реєстрації https://reg.isuo.org/upload/manual_ukr.pdf

На виконання листа управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації  від 25.09.2013  № 03-07/6496   «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», листа управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей до дошкільного закладу прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до  електронної черги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті  http://reg.isuo.org.  

Для подачі електронної заявки необхідно:
1) заповнену одним з батьків реєстраційну форму, в яку вносяться особисті дані українською мовою відповідно до свідоцтва про народження дитини:
прізвище, ім’я та по батькові дитини,
дата народження,
серія і номер свідоцтва про народження,
адреса і дані про батьків,
телефон та електронну адресу для зв’язку (ці дані недоступні іншим користувачам сайту).
2) При успішній реєстрації заявки встановлюється статус «Зареєстровано в черзі».
3) Самостійно відслідковувати статус поданої заявки і стежити за просуванням черги.

Зареєструватися можна тільки один раз в один садок.

У разі зміни персональних даних, контактних телефонів,  необхідності оформитися до іншого садочку є можливість внести зміни в електронному реєстрі: про це також потрібно повідомити відповідальну особу за реєстрацію в ЗДО.
Якщо з яких-не будь обставин батьки не можуть самі зареєструвати свою дитину до  дитячому садка, вони можуть звернутися за допомогою до обраного дитячого садку (в даному випадку ДНЗ 23 “Золотий ключик”) і працівники закладу допоможуть їм створити обліковий запис, поставити дитину на чергу.

Посібник  з експлуатації. Електронна реєстрація дітей в ЗДО

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sB02Kd-4F5s&feature=emb_logo