Методичний блок

Вихователь-методист Волошина Світлана Вікторівна

Педагогічний стаж 41 рік.

Нагороджена: Подякою Міністерства освіти і науки України,

Грамотою обласної державної адміністрації.

Вся методична робота спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Участь педагогів у різних формах методичного навчання сприяла вдосконаленню практичних знань, умінь та навичок з методик дошкільного виховання та навчання, організації освітнього процесу в дистанційному режимі, здійсненні психологічного супроводу вихованців та їх батьків, зняття стресу та покращення самопочуття.

Методичні, організаційно-педагогічні заходи стимулювали творчі пошуки вихователів, сприяли впровадженню сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес використовуючи освітні платформи «Дошкілля під крилами Захисту», «Нумо», «Оптіма Кідс».

В практику роботи з дітьми втілювалися інноваційні технології: технологія розвитку логічного мислення «Нумікон», «Розвивальне читання» Шелестова Л., Крутій К. «Стіни, стеля, що говорять», «Використання методу наочного моделювання у роботі з дітьми з ЗНМ, «Використання нейропідходу в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з вадами мовлення», програма економічного виховання «Афлатон», логічні блоки Дьєнеша, кольорові палички Кюїзенера, мнемотехніка, музично-дидактичні ігри з ЛЕГО-цеглинками, сторітелінг, методика К. Орфа, боді перкусійні вправи на музичних заняттях.

Активна методична робота сприяла активній участі педагогічного, дитячого колективу у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, акціях.

У різних номінаціях долучилися до участі у багатожанровому проекті «Фарби осені», організатором якого є благодійна організація KІDS. Педагоги нагороджені дипломами 1 місце – 4 учасники, 2 місце – 2 учасника. До відзначення Міжнародного дня рідної мови, були учасники флешмобу «Добро переможе», до Заняття доброти, новорічного всеукраїнського конкурсу «Еліс кличе дух новорічних свят», двотурового міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «EASTER FEST» м. Одеса 10.04.2023 в номінації авторська пісня та міжнародному конкурсі мистецтв «ART геній» в номінації вокал муз. керівник Шкурко О. В. посіла перше місце.

Педагоги закладу мають публікації з досвіду роботи на обласному, всеукраїнському рівні, а саме: на сайті vseosvita.ua. Сидорова О.В., Миколенко Л.Я. стаття «Навчання читання дошкільників за технологією Шелестової», Сидорова О.В., Боровик В.В. «Нумікон в логіко-математичному розвитку дітей дошкільного віку», у збірці всеукраїнської науково-практичної конференції (30.09.2022) «Практичний досвід вихователів ЗДО: уроки війни і перемог» Сидорова О.В., Царькова Т.М., «Інноваційна діяльність учителя-логопеда», всеукраїнської науково-практичної конференції «Готовність дитини старшого дошкільного віку до систематичного навчання в школі» Сидорова О.В., Волошина С.В. «Готовність до школи», журналі «Дошкільне виховання» №4 за 2023р. «Граматичні смужки» наочно-мовленнєвий тренажер» Царькова Т.М, Сидорова О.В.

Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно змінюватимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності окремому педагогу, й закладу зокрема.

Для вдосконалення методичної роботи на наступний навчальний рік залишається робота колективу за основними концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи, підвищення кваліфікації педагогів шляхом самоосвіти, участі в онлайн вебінарах, конференціях, впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя,
* Стимулювання творчого потенціалу,
* Підвищення педагогічної культури вихователів;
* Вдосконалення педагогічної майстерності;
* Розвиток спеціальних умінь та навичок;
* Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
Базується на принципах методичної роботи:
Педагогічна співпраця з вихователем
Робота в режимі довіри, доброзичливості
Творча атмосфера, стимулювання творчої активності
Принцип допоміжне – регульованого контролю
Надання вихователеві права вибору
Системність методичних заходів
Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
Щоденна допомога
Випереджальний характер методичної роботи.
Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:
– курси підвищення кваліфікації;
– науково-практичні семінари;
– розв’язання актуальних освітніх проблем в творчих групах;
– узагальнення досвіду робіт педагогів.

Методична робота з кадрами:

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
* Курсова перепідготовка
* Атестація педагогів
* Наставництво
* Педради
* Семінари
* Консультації
* Колективні перегляди
* Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:
– круглий стіл, диспут, консультації;
– інтерактивні лекції;
– навчальні тренінги;
– семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;
– вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;

– спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

У ЗДО № 23 сформувалась власна стратегія і тактика методичної роботи з педагогами. Головний напрямок якої є – допомагати педагогам постійно оволодівати новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, забезпечувати умови для розвитку творчості педагогів, підвищувати їхню професійну майстерність та компетентність. Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно – комп’ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

У закладі дошкільної освіти  розроблена модель   методичної роботи,   що забезпечує використання різних форм методичної роботи та ефективно впливає на підвищення професійної компетентності педагогів .

Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.