Медичний блок

Сестра медична старша Педченко Ольга Олександрівна.

План роботи сестри медичної старшої

Основні завдання сестри медичної старшої закладу дошкільної освіти (згідно Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу):

  • постійний контроль за станом здоров’я дітей;
  • проведення обов’язкових медичних оглядів дітей;
  • проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;
  • надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми;
  • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
  • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;
  • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників ЗДО;
  • ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України.

Обліково-звітна та медична документація сестри медичної:

1. Медичну карту дитини (ф. 086/о) (для дитячого садка).

2. Карту профілактичних щеплень (ф. 063/о).

3. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).

4. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о). 

5. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о).