Освітні програми

 Перелік чинних освітніх програм для використання у 2019/2020 навчальному році у дошкільних начальних закладах

«Дитина»

«Дитина»-освітня програма для дітей дошкільного віку, від 2 до 7 років, пропонує дорослим – вихователям і батькам вибудавати освітній процес на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей і потреб дітей, кожного вікового періоду .

Зміст освітньої програми з дітьми структурований за принципом інваріантності та варіативності. Він дає змогу відійти від традиційної системи занять, оскільки уможливлює інтеграцію різних видів діяльності. Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1 /11 -16163 від 09.11.2015 р.)

«Дитина в дошкільні роки»

Оновлений варіант програми “Дитина в дошкільні роки” зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Відповідно до мети всі завдання, представлені в програмі, розподілено на освітні лінії, що відповідають Базовому компоненту дошкільної освіти в Україні.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1 /11 -16160 від 06.11.2015 р.)

«Світ дитинства»

Програма “Світ дитинства” укладена відповідно до вимог державних стандартів – Базового компонента дошкільної освіти України – за освітніми лініями. Метою програми є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини 4–6 років, її психічного і фізичного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного, предметного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації, набуття освітніх компетенцій, реалізація творчого потенціалу дитини в різних видах діяльності.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1 /11 – 8964 від 26.06.2015 р.)

“Українське дошкілля”

Ідея та мета програми — опираючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти, реалізувати оптимальний комплекс розвивальних, виховних і навчальних функцій та напрямків життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 23. 05. 2017 р. № 1/11-4988)

«Соняшник»

Комплексна програма “Соняшник” визначає основні завдання розвитку, навчання та виховання дітей четвертого-шостого років життя згідно з Державним стандартом дошкільної освіти України, яким є Базовий компонент дошкільної освіти.

Складовими освітньої комплексної програми є частини “Помагайлик” для дітей четвертого року життя “Пізнавайлик” – п’ятого, “Дослідник” – шостого років життя та додатки, що сприятимуть ефективній реалізації змісту програми.

Програму рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН України від 14.072073 № 21.1/12-Г-397)

«Впевнений старт»

Оновлена редакція програми для дітей старшого до­шкільного віку «Впевнений старт» отримала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 року)

  Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника в різних ви­дах дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за основними змістовими напрямами програми

«Я у Світі»

Оновлена програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства.

Провідна ідея програми — оптимально використовувати можливості віку дитини для її повноцінного розвитку.

  Програма має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН № 1/11-6326 від 12.07.2019)

Парціальні програми:

1.«Дитина в світі дорожнього руху» — програма з формування основ безпечної поведінки дітей під час дорожнього руху. (Тимовський О.А., Репік І.А.)

2.«Веселкова музикотерапія»

(Малишевська І.А., Демидова С. К.)

3.«Навчання дітей української мови в дошкільних начальних закладах національних спільнот» (Богуш А.М.)

 1. «Мудрі шахи». (Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.)

 2. «Цікаві шашки». (Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.)

 3. «Горизонтальний пластичний балет» (Єфіменко М.М., Мельниченко Ю.В.)

 4. «Дитяча хореографія» (Шевчук А.С.)

 5. «Шкіряний м’яч» (Дроздюк В.І., Д’яконова Н.С., Коваленко Г.М., Якименко Н.І.)

 6. «Настільний теніс» (Авраменко О.М., Дроздюк В.І.,Коваленко Г.М., Якименко Н.І.)

 1. «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М., заг.ред. Низьковська О.В.)

 2. 11. «Україна – моя Батьківщина» (за наук.ред. Рейпольської О.Д., авт. Каплуновська О.М.,Кичат І.І.,Палець Ю.М.)

 3. «Вчимося жити разом» (Піроженко Г.О., Хартман О.Ю.)

 4. «Музично-оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя» (н.к.пр.Малашевська І.А.,к.пр. Трофімченко І.Є., авт.кол. Бондар С.В.)

 5. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» ( Лохвицька Л.В.)

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ»   (авт.  – Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та ін. );

Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. – Луцько К. В.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Розвиток мовлення», методичні рекомендації (авт. – Блеч Г. О.);

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (авт. – Скрипник Т. В. та ін.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень    (авт. – Шульженко Д. І., Островська К.О., Рибак Ю.В. та ін.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред.  Шевцової А. Г.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» ( за заг. ред.  –  Сак Т. В.);

Програма розвитку дітей дошкільного віку з важкими порушеннями зору  (авт. – Гудим І. М. та ін);

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. – Рібцун Ю. В.);

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. – Бартєнєва Л. І. );

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);

Програма розвитку  дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Формування соціальних навичок», методичні рекомендації                                (авт. – Висоцька А. М.);

«Довкілля і розвиток мовлення», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Міненко А.В., Мякушко О.І.);

«Фізичне виховання і основи здоров`я», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Гладченко І.);

«Фізичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Бобренко І.);

«Музичне виховання», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Василевська О. та ін.);

«Образотворча діяльність», програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю, методичні рекомендації (авт. – Трикоз С.).

Примітка: до переліку включено, у тому числі, програми, що отримали гриф, але не надруковані. При внесенні змін до переліку програм, що отримали гриф, буде повідомлено додатково.

Інформація про наявне програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти міститься в Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році, з яким можна ознайомитися на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.