Освітні програми

Освітня програма Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) №23 «Золотий ключик» на 2023-2024 н.р. була розроблена творчою групою педагогів, схвалена педагогічною радою протоколом від 31.08.2023 р. №6, затверджена керівником закладу та є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. В програмі окреслені основні завдання діяльності закладу та напрямки роботи із забезпечення умов рівного доступу здобувачів дошкільної освіти до сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави.

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» працює на виконання Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України, від 12.01.2021 №33 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція».

Відповідно до протоколу засідання педагогічної ради ДНЗ від 31.08.23р. №6 інваріантна складова реалізується Програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 23.07.2020р. №1/11-4960).

Освітня програма Сумського  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» м.Суми, Сумської обл. 2023-2024 н.р.

Освітня програма Сумського  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» м.Суми, Сумської обл. 2022-2023 н.р.

Освітня програма Сумського  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» м.Суми, Сумської обл. 2021-2022 н.р.

Перелік навчальної літератури 2023-2024 н.р.

Наказ МОН про затвердження Базового компонента дошкільної освіти

Презентація «Базового компонента дошкільної освіти»

Методичні рекомендації до оновленого Базового компоненту

Програма розвитку дитини від двох до семи років “Дитина”