Річний звіт керівника

Згідно ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту» загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

Звітування здійснюється відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю правила прийому до закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178 та положень чинного законодавства.