Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг сформованості освітніх компетенцій дітей на початок 20202021 навчального року


Рівень засвоєння програмового матеріалу у 2019-2020 н.р.