IV. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту

4.1. Інформаційний ресурс веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.

4.2. Користувачем веб-сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

4.3. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту покладає­ть­ся на адміністратора веб-сайту.

4.4. Адміністратор веб-сайту:

 • збирає та узагальнює інформацію, що надається для розміщення на веб-сайті;
 • забезпечує своєчасне розміщення отриманої інформації, перевірку розміщених в документі всіх електронних посилань;
 • проводить моніторинг статистики відвідування веб-сайту;
 • вирішує поточні питання, пов’язані з оновленням інформації на веб-сайті;
 • розглядає пропозиції щодо зміни структури та дизайну веб-сайту;
 • готує пропозиції щодо внесення змін до даного Порядку;
 • вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту;
 • забезпечує захист веб-сайту від несанкціонованого втручання;
 • впроваджує нові досягнення у галузі інформаційних технологій на веб-сайті;
 • не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;
 • не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

4.5. Суперечності стосовно функціонування,  інформаційного наповнення та оновлення веб-сайту розглядаються завідувачем  закладу освіти із залученням представників адміністрації.

4.6. Джерелами фінансування веб-сайту є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

4.7. При підготовці інформації для розміщення на веб-сайті, адміністратор веб-сайту зобов’язаний забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про суспільну мораль».

4.8. Адміністратор веб-сайту зобов’язаний збирати письмові погодження учасників освітнього процесу, які надають право розробникам публікувати персональні дані на веб-сайті.

4.9. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».

V. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту

5.1. Інформаційний ресурс веб -сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів закладу дошкільної освіти, педагогічних працівників, батьків, громадськості.

5.2. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та адміністратор веб-сайту.

5.3. Авторське право на розміщені на веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.

5.4. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким вимогам:

-документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14

-документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel;

-ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG;

-презентації – у форматі Microsoft PowerPoint.

-повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються або у форматі Adobe PDF, або у вигляді архівованої папки з файлами..

5.5. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані веб-ресурси.

5.6. Інформація не повинна містити:

-ненормативну лексику;

-відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина;

-розголошення державної та комерційної таємниці.

5.7. Розміщення на веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб здійснюється в установленому порядку.

5.8. Адміністратор веб-сайту має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з’ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права та норми етики.

VІ. Регламент функціонування веб-сайту

6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, термін висвітлення інформації визначає адміністратор веб-сайту.

6.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:

-інформація у статичних розділах – за необхідністю щорічно;

-інформація у динамічних розділах – щомісячно;

-інформація у потокових розділах – щонеділі.