Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Золотий ключик» комбінованого типу розпочав функціонування у 1979 році. Заклад освіти розташований в типовій двоповерховій будівлі, загальною площею 3934,22 кв. м.  з проєктною потужністю на 285 місць.

Загальна площа території закладу  1,3415 га.     Утримання та влаштування будівлі і території закладу відповідає Санітарному  регламенту дошкільного  закладу. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні.  Для оформлення території використовується сучасний дизайн облаштування газонів та квітників. Для виконання завдань розумового, екологічного та трудового розвитку дошкільнят облаштовано городні ділянки, висаджено фруктові та декоративні дерева і кущі. На територію закладу кожна вікова група має окремий ігровий майданчик з встановленим ігровим обладнанням та пісочницями. Також розташований спортивний майданчик та спортивне обладнання.

Будівля закладу знаходиться у належному стані, з підключенням до централізованої системи опалення та каналізації, забезпечений гарячою та холодною проточною водою. Навчальні та адміністративні приміщення ЗДО мають затишний та естетичний вигляд. Для послуг дітей функціонують спеціальні приміщення:медичний блок (ізолятор, маніпуляційний та медичний кабінети), 1 музична зала, 1 спортивна зала, психологічний кабінет, 1 логопедичних кабінети, студія театралізації. 

У музичній залі є сучасні технічні засоби навчання: музичний центр, колонка, проектор, екран портативний, мікрофони, магнітофон, ноутбук, дитячі музичні інструменти. Спортивна зала обладнана необхідним інвентарем, та у кожній віковій групі функціонують центри рухової активності з необхідним обладнанням та атрибутами для ігор.

У методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи з дітьми: «Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку – як важлива складова особистісного зростання», «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників із використанням елементів методики М. Зайцева», «Використання художніх творів Василя Сухомлинського у формуванні особистості дітей дошкільного віку», «Корекційно-розвивальна робота із дітьми дошкільного віку, які мають загальне недорозвинення мовлення», «Використання нетрадиційних технік, інноваційних технологій на заняттях з образотворчого мистецтва».

Методичний кабінет постійно поповнюється сучасною методичною та художньою літературою, демонстраційним матеріалом, розвиваючими іграми, посібниками, папками з основних ліній розвитку відповідно Програми «Я у Світі».  Придбано багато нового сучасного демонстраційного матеріалу з розділів «Дитина у соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Мовленнєвий розвиток» (навчання ранньому читанню за методикою М.О. Зайцева), палички Кюїзенера, коректурні таблиці Н. Гавриш та методичні рекомендації щодо їх використання,  виготовлено педагогами дидактичні посібники для дітей раннього віку, дошкільних груп, різні розвивальні посібники для роботи з дітьми п’ятирічного віку. Вихователі груп постійно виготовляють нові атрибути до сюжетно-рольових ігор, театралізованої діяльності, нові посібники «Розумна піца», «Чарівні метелики», «Загадкове поле», «Розумна пірамідка», «Весела гусінь», «Подорож колобка», «Чарівна хатинка», «Загадкове Слоненя». 

Медичний блок оснащений відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, наказу МОЗ України, МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 №432/496, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234), наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, Переліком оснащенням медичного кабінету дошкільного навчального закладу, укомплектований 100% лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.

У всіх групових приміщеннях створено осередки, які допомагають забезпечити максимальну емоційну зручність, насичують життя дітей позитивними емоціями, зміцнюють нервові сили,  волю, гармонійно поєднують фізичне та психічне навантаження дитини з відпочинком. Групові приміщення повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем відповідно до  сучасних вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування санітарно гігієнічних нормам Санітарного регламенту дошкільної освіти .  У групах розміщені центри: творчих та розвиваючих ігор; художньої діяльності, господарсько-побутової праці, природничого розвитку; спортивних ігор; сенсорного розвитку; для ігор з водою та піском, дидактичних, сюжетно-рольових, будівельно-конструктивних ігор. Педагогічний  колектив приділяє увагу і створенню природничого середовища дошкільного закладу. Створене середовище сприяло сприйняттю довкілля дошкільниками, інтересу до нього. Складові його такі: екологічна стежина, зона юних натуралістів з ділянкою овочевих культур, зелена зона з газонами, квітники. 

Педагогічний колектив творчо вирішує питання облаштування належного розвивального середовища у групових приміщеннях. Предметно-ігрове середовище закладу забезпечує максимальний психологічний комфорт кожної дитини, дозволяє вирішувати педагогам конкретні освітні завдання, залучаючи дітей до процесу пізнання, розвиваючи допитливість, комунікативні здібності, забезпечує гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом, сприяє розвиткові природної цікавості дитини до пізнання світу, спонукає дітей до індивідуальних і колективних ігор.   

Протягом року, згідно «Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633,  придбані іграшки відповідно до віку дітей, атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал у кількості 75%, що потребує подальшого вдосконалення.  

Харчоблок закладу забезпечений необхідним кухонним посудом, технічним обладнанням: 2 електром’ясорубки,  картоплечистка, жарочна шафа, 2 електроплити, електронагрівач, 2 побутових холодильники, холодильна шафа.

Пральня забезпечена: пральною машиною, прасками, швейною машиною. На пральні функціонує кімната для сушіння білизни. Для зберігання чистої білизни оснащена сучасними меблями пральня.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.