Впровадження інновацій

Педагогічний колектив закладу здійснює інноваційну діяльність як на рівні впровадження, так і на рівні розробки власних методичних розробок.

У дошкільному закладі активно впроваджуються освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на її здібності, нахили, інтереси, а саме:

Інтеграція освітньої діяльності;
Інформаційно-комп’ютерні технології ;
Наочне моделювання.
Технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);
Інноваційні технології на заняттях з фізичної культури: фітболгімнастика, ігровий  стречинг, елементи степ-аеробіки;
Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами технології «Палички Кюїзенера»;
Засвоєння нової інформації засобоми технології мнемотехніки;
Технологія музичного виховання за системою К.Орфа.
Технологія М. Монтесорі.
Технології раннього навчання читання М. Зайцева;
Вчимося читати Л. Шелестової;
Навчання читанню та письму.Є. Шулешко.
Розвиток мовленнєво-творчої діяльності дошкільників; використання коректурних таблиць.Н. Гавриш.
Інноваційна технологія за творами В.О. Сухомлинського.
Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання Л. Шульга.

       Створення умов щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес закладу дошкільної освіти; У методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи з дітьми: вихователем — методистом Сидоровою О.В. розроблена система роботи з добіркою віршів «Використання мнемотехніки у формуванні особистості дітей дошкільного віку», вихователем Назаренко Н.А. розроблено посібник з рекомендаціями і додатками «Значення ігрової діяльності у розвитку дитини дошкільного віку».  Вихователь Попова Л.В. систематизувала перспективний розподіл ігор, розробила конспекти занять з логіко – математичного  розвитку для дітей дошкільного віку та  ігрові вправи з використанням дидактичного матеріалу «Палички Кюїзенера» в посібнику  «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології «Палички Кюїзенера». Музичний керівник Горобченко Т.В. систематизувала планування гурткової роботи з хореографії і розробила програму хореографічного гуртка «Пролісок» для дітей старшого дошкільного віку.

       Методичний кабінет постійно поповнювався сучасною методичною та художньою літературою, демонстраційним матеріалом, розвиваючими іграми, посібниками, папками з основних ліній розвитку відповідно Програми «Я у Світі».

         Заслуговують на увагу авторські  розробки конспектів інтегрованих, тематичних занять з грамоти, логіко-математичного розвитку, конструювання, ознайомлення з навколишнім,  краєзнавчим  матеріалом по ознайомленню дітей з рідним містом, Сумщиною, з народами світу, їх культурою, духовною спадщиною. Придбано багато нового сучасного демонстраційного матеріалу з розділів «Дитина у соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Мовленнєвий розвиток», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» та методичні рекомендації щодо їх використання,  виготовлено педагогами дидактичні посібники для дітей раннього віку, дошкільних груп, різні розвивальні посібники для роботи з дітьми п’ятирічного віку. Вихователями груп виготовлені нові атрибути до сюжетно-рольових ігор, театралізованої діяльності, а також багато роздаткового матеріалу з інтелектуальним навантаженням.

      Вихователями Кириченко Н.П., Андріяш Т.А., Левченко Т.В. виготовлено нові посібники «Овочева грядка», «Лепбук — Україна – рідний край», «Незвичайні пригоди павучка Тоші». 

       Для музичної зали придбано нові комплекти музичних інструментів, нові костюми для дітей хореографічного та вокального гуртків. Музкерівниками виготовлені посібники для роботи за методикою К. Орфа. Музичним керівником Горобченко Т.В. розроблено і виготовлено музичний дидактичний посібник «Лепбук – Музичний калейдоскоп» та  посібники для розвитку музичних здібностей  дітей «Музичний годинник», «Чарівні ложки», «Оркестр».

        З метою підвищення рівня теоретичних знань, вдосконалення практичних, у ЗДО проводяться індивідуальні та групові форми роботи з педагогами. Організовано роботу по самоосвіті педагогів: плани, звіти, самопрезентація педагогів. У ЗДО протягом року працював  клуб наставників «Педагогічні перлини», проведені відкриті майстер-класи «Тиждень педагогічної майстерності», педагогічний плейбек «Кроки до майстерності», тренінг «Батьки і діти»,  майстер-клас «Розвиток читання за методикою Л. Шелестової», «Розвиток мовлення з використанням коректурних таблиць Н. Гавриш», «Сторітелінг», розробка методичних проектів «Співпраця з батьками»,  щомісяця для педагогів ЗДО проводяться консультації.