Сторінка інструктора з фізичної культури

 IMG_5079.JPG

Першочерговим завданням педагогічний колектив вважає збереження та зміцнення здоров’я вихованців, створені належні умови для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. У ЗДО функціонує спортивна зала, спортивний майданчик, спортивні куточки в кожній віковій групі. Завдання та зміст фізичного виховання в закладі визначаються вимогами листа МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

Інструктор з фізичної культури Яєшник К.С., молодий спеціаліст (працює з вересня 2018 року), проводила фізкультурні заняття різного типу, цікаві розваги «Андріївські вечорниці», «Школа Світлофора-Моргайчика», Дні здоров’я. З метою самоосвіти і вдосконалення знань педагогів інструктор з фізичного виховання Яєшник К.С. провела майстер-клас «Фітболгімнастика для старших дошкільників». Істотним моментом організації фізичного виховання була співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками. В групах оформлено поради інструктора з фізичного виховання, сестри медичної старшої. Вихователі систематично проводили тематичні консультації, оформляли виставки на спортивну тематику. Традиційним стало проведення сімейних спортивних свят, в яких беруть участь всі члени родин вихованців: «Тато, мама, я –дружна спортивна сім’я», «Стрітення», «Козацькі розваги».

       Проводилась спеціальна робота по навчанню дітей іграм спортивного характеру, а саме: лижі, флорбол, пластична аеробіка, фітболгімнастика.

Фізкультурно-оздоровча робота поєднується з активною руховою діяльністю дітей на свіжому повітрі, сприяє їх успішному фізичному розвитку, формуванню рухових умінь та навичок, інтересу до різних видів рухової діяльності, забезпечується виконання режиму дня, дотримується час, відведений для прогулянки, проводяться загартовуючи заходи. У системі заходів профілактично-оздоровчої роботи здійснюється формування культурно-гігієнічних навичок дітей.  За результатами обстеження рухової підготовленості дітей, в тому числі вихованців старшого дошкільного віку, які йдуть до школи, показники оволодіння дітьми «абеткою рухів»  є такими:

Рівень виконання основних рухів

 

  2017-2018 2018-2019
   Обстежено 101 чол. 85 чол.
             Добрий 47чол.    39   чол.
     Задовільний 54чол.     46  чол.
Незадовільний

 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалась тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Ознайомившись з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей, педагоги продовжували використовувати в роботі з вихованцями проведення дихальної гімнастики, точковий масаж, вправи для розвитку дрібної моторики рук, для  профілактики плоскостопості,

У результаті проведеної роботи аналіз захворюваності показав:  психогімнастику. У практиці профілактично-оздоровчої роботи важлива роль відводилась фізіотерапевтичним заходам, посезонним заходам профілактики вірусних інфекцій. Проводились додаткові оздоровчо-профілактичні заходи (2 рази на рік в період міжсезоння). Особливого значення надавалось також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

Заходи оздоровчої роботи в літній період (природні фактори, вживання соків, овочів, фруктів) сприяли підвищенню імунітету, зміцненню здоров’я дітей. Складено перспективний план проведення занять з фізичної культури на свіжому повітрі в літній період, методичні рекомендації по загартуванню природними факторами.

ои.png

 

Оздоровча робота в ЗДО та заняття з фізкультури.

 В чому ж полягає організація заняття з фізкультури у дитячому

садку? Сама обов’язкова складова в організації життя дітей ЗДО це — ранкова гімнастика. Вона розвиває поглиблене дихання, обміну  речовин, посиленню кровообігу, розвитку м’язів, розгальмуванню   нервової системи після нічного сну та викликає позитивні емоції.  Головна вимога до ранкової гімнастики — проведення її на свіжому повітрі в літній період та у добре провітрених приміщеннях – взимку. Для тренування організму до змінних кліматичних умов навколишнього середовища. Одяг під час виконання гімнастики повинен бути легким.
Підбирати вправи до комплексу треба з урахуванням стану здоров’я, можливостей та індивідуальних особливостей дітей певного віку, Вправи повинні бути доступні до виконання та прості, також слід включати ходьбу, біг, стрибки та інші різноманітні вправи для різних груп м’язів.
Ранкова гімнастика для кожної вікової групи має свою тривалість.: для дітей раннього віку – чотири – п’ять хвилин, для молодшого дошкільного віку – шість – дев’ять хвилин, для дітей старшого віку – вісім – дванадцять хвилин. Комплекси ранкової гімнастики діти повинні вивчати в заняття з фізкультури, через кожні два тижня з ускладненням на другому.
Протягом учбового року комплекси періодично повторюються зі збільшенням навантаження за рахунок інтенсивності виконання та урізноманітнення вправ.
Гімнастика після денного сну проводиться через деякий час після підйому дітей, виконувати її можна у спальній, музичному залі або у групових кімнатах. Ця гімнастика повинна включати загально розвивальні вправи на різні групи м’язів зі зміною вихідних положень та вправи для правильного формування стопи та постави. Тривалість такої гімнастики від шести до дев’яти хвилин в залежності від віку дітей.
Динамічні перерви (фізкультурні паузи) проводяться в перервах між заняттями та малорухливими видами діяльності для зняття втоми у дітей, при цьому виконуються нескладні рухливі вправи, їх тривалість п’ять – десять хвилин.
Хвилинки фізкультури – проводяться під час занять короткотривалими комплексами фізичних вправ, які дають можливість зменшити втому дітей і відновити у них працездатність для подальших занять. До комплексів хвилинок фізкультури входять три – чотири вправи, які повторюються по чотири – шість разів. Їхня тривалість одна – дві хвилини.
Гартувальні процедури – це система заходів які спрямовані на підвищення опірності дитячого організму, розвитку швидко та без шкоди для здоров’я пристосовуватись до несприятливих умов навколишнього середовища.
У ЗДО проводяться два види гартувальних заходів: спеціальні та повсякденні. До спеціальних належать повітряні та сонячні ванни, водні процедури( обтирання тіла – вологе та сухе, обливання), сон з відкритими вікнами. До повсякденних же процедур належать: температурний режим, застосування аерації, миття рук, обличчя в холодній воді, полоскання горла тощо.

Також проводяться інші гартувальні процедури (ходьба босоніж по глині, вологому піску, камінцях, росяній траві) та лікувальні профілактичні ( ароматерапія, фітотерапія, масаж, лікувальна фізкультура, фізіотерапевтичні процедури), які додаються до системи оздоровлення за згодою батьків та за призначенням лікаря з обов’язковим урахуванням індивідуальних показників кожної дитини.

2141460.png

1. Підтримуйте інтерес дитини до занять фізичною культурою, у жодному разі не проявляйте зневагу до фізичного розвитку, так як приклад дорослих в цьому питанні надзвичайно важливий. Як ви ставитеся до фізичної культури, так буде ставитися до неї і ваша дитина. Часто дитина живе під вантажем заборон: “не бігай”, “не шуми”, “не кричи голосно”. Обмеження потреби у самовираженні особливо позначається на зниженні самооцінки і активності підростаючої людини. Ви повинні добре знати потреби і можливості своєї дитини і як можна повніше враховувати їх.

2. Всебічно підтримуйте в своїй дитині високу самооцінку – заохочуйте будь-яке його досягнення, і у відповідь ви отримаєте ще більше зусиль.

Висока самооцінка – один із потужних стимулів для дитини виконувати будь-яку роботу, будь то домашнє завдання або ранкову гігієнічну гімнастику.

На заняттях фізичною культурою витримуйте єдину лінію поведінки «обох батьків», не допускайте протилежних розпоряджень (мама – “вистачить бігати”; тато – «побігай ще хвилин п’ять»).

Єдина думка батьків сприяє підвищенню інтересу дитини до фізкультурних занять.

 3. Спостерігайте за поведінкою і станом своєї дитини під час занять фізичними                                                     вправами, спробуйте зрозуміти, чому дитина вередує, не виконує, здавалося б,                                                 елементарних розпоряджень батьків, яка причина її негативних реакцій (втома або                                           якесь приховане бажання – наприклад, дитина хоче швидше закінчити заняття                                                   фізкультурою, щоб дивитися цікаву програму). Не шкодуйте часу і уваги на те, щоб                                          встановити з нею душевний контакт.

4. У жодному разі не наполягайте на продовженні тренувального заняття, якщо                                                   дитина не хоче займатися. З’ясуйте причину відмови, виправте її і лише після цього                                          продовжуйте заняття.

5. Не сваріть свою дитину за тимчасові невдачі.

Пам’ятайте: дитина робить тільки перші кроки в невідомому, для неї світі, а тому вона болісно реагує на те, що навколишні вважають її слабкою і невмілою. Дайте дитині зрозуміти, що ви поважаєте її почуття, бажання, думки і рахуєтеся з ними.

6. Визначте індивідуальні пріоритети дитини у виборі фізичних вправ.

Хоча практично всім дітям подобаються рухливі ігри, але деяким з них не вистачає якихось якостей, фізичної сили.

Не відмовляйте дитині в проханнях купити їй гантелі або навісну перекладину для підтягування (вона хоче наслідувати свого улюбленого героя книги або кінофільму в силі і спритності).

 7. Не змінюйте занадто часто набір фізичних вправ, нехай дитина виконує комплекс вправ, що їй подобається, як можна більше, щоб міцно засвоїти вивченi рухи.

8. Вимагайте, щоб дитина, дотримуючись культури виконання фізичних вправ, не допускала недбалості, виконання абияк, все робила “на відмінно”.

9. Не перевантажуйте дитину, враховуйте її вік, настрій, бажання. Не застосовуйте до неї суворих заходів, намагайтеся привчатиїїдо фізичної культури власним прикладом.

10. Пам’ятайте три непорушних правил закону, які повинні супроводжувати вас у вихованні дитини: розумiння, любов i терпiння!