Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У дошкільному закладі нестворені спеціальні умови для дітей з інвалідністю.

У ДНЗ функціонують:

2 спеціальні групи для дітей з порушенням мовлення;

2 інклюзивні групи для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, які мають соціоадаптивні/соціокультурні труднощі. 

До послуг дітей та батьків у закладі працюють спеціалісти: практичний психолог, вчителі-логопеди, сестра медична, учитель дефектолог, асистент вихователя.