Пріоритетні напрями роботи закладу

Річні завдання на 2023-2024 навчальний рік

– забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей (раннього) дошкільного віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

– удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій, українських народних рухливих ігор.,

– продовжити забезпечення відповідних умов для використання здоров`яформуючих та здоров`язбережувальних технологій в умовах ЗДО;

– поглибити роботу педагогів щодо ранньої етнізації та соціалізації дитини-дошкільника через ознайомлення з народним декоративно-прикладним мистецтвом;

– формування у дітей дошкільного віку  основ екокультури та осмисленного ставлення до живої природи.

.План роботи загальних зборів трудового колективу

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 1.Створення, затвердження складу комісій  ДНЗ №23 «Золотий клшючик» на 2023-2024н.р.

2.Про протиепідемічні заходи , забезпечення безпечних умов.

3.Розгляд кандидатур на нагородження з нагоди Дня працівників освіти, Дня дошкілля.

Вересень
2 1.Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ №23  на 2023-2024р.

2.Дотримання посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни працівників ЗДО.

3.Про затвердження графіку щорічних чергових відпусток працівників КЗ «ДНЗ №13 ВМР» на 2023р.

4.Про створення комісій КЗ «ДНЗ №13 ВМР»

Грудень
3 1.Стан харчування дітей за 2022р.

2.Підсумки виконання колективного договору за 2022р.

3.Стан роботи  з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров`я дітей

Лютий
4 1.Звіт завідувача КЗ «ДНЗ №13 ВМР» з питань статутної діяльності та виконання річного плану роботи за 2022-2023 н.р.

2.Організація роботи закладу в літній період.

Травень