Пріоритетні напрями роботи закладу

Керуючись Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Базовим компонентом дошкільної освіти (2012 рік), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305); Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693); листом Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020/2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, недоліки та проблеми, що виникли педагогічний колектив визначив основні напрями роботи закладу дошкільної освіти на 2021/2022 навчальний рік:

  1. формування мовленнєвої компетентності дошкільників на основі створення сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;
  2. вивчення концептуальних положень STREAM – освіти дошкільників, як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання, навчання дітей дошкільного віку.
  3. удосконалення роботи щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій;
  4. створення умов для підвищення та реалізації професійної майстерності педагогів щодо формування партнерської взаємодії з батьківською громадою з використанням в освітньому процесі ресурсів та технологій глобальної мережі Інтернет.