Пріоритетні напрями роботи закладу

Керуючись Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Базовим компонентом дошкільної освіти (2012 рік), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305); Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693); Інструктивно-методичними рекомендаціями від 02.07.2019 року № 1/9-419. «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019 – 2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, недоліки та проблеми, що виникли педагогічний колектив визначив основні напрями роботи закладу дошкільної освіти на 2020 – 2021 навчальний рік:

  • формування творчо спрямованої особистості дитини, розвитку її власної унікальності засобами гри;
  • продовження роботи по формуванню сталого стилю життя дошкільників через інтерактивні форми роботи з ними;
  • збагачення активного словника дітей раннього віку через різні види їх діяльності;
  • створення належних умов для забезпечення життєдіяльності та розвиту дітей у сім’ї та ЗДО на рівні партнерства та співпраці.