Пріоритетні напрями роботи закладу

Завдання на 2022/2023 навчальний рік

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік:

  1. Формувати активну життєву позицію щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, впровадження інноваційних технологій в систему фізкультурно-оздоровчої роботи.
  2. Продовжити роботу з формування в дітей стилю повсякденного життя, що    відповідає потребам сталого розвитку людства, шляхом створення розвивального середовища, впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик.
  3. Формування основ національно-патріотичного виховання дітей, соціально-моральних цінностей особистості, виховання свідомого дошкільника з високими морально-духовними якостями в різних видах дитячої діяльності.
  4. Впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.
  5. Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.