Роль театралізованої діяльності в розвитку мовлення дитини

Протягом навчального року педагогічний колектив активно працював над вирішенням одного із пріоритетних завданням, а саме розвиток мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності. Актуальність вирішення даного питання надважлива тому, що мовлення дітей є найважливішим аспектом розвитку дитини. Всім достеменно відомо, що театралізована діяльність є перспективним напрямом, одним із ефективних засобів розвитку мовленнєвих здібностей дітей.
Діти отримують зразки правильного, красивого, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого влучними образними виразами, фразеологізмами, вживають різні типи зв’язних висловлювань для вирішення конкретних ігрових комунікативних ситуацій. Мовлення дошкільників стає зрозумілішим, виразним, граматично оформленим. У процесі підготовки та показу вистави в дітей розвивається зв’язне мовлення, яке має емоційно забарвлений характер та передбачає широке вживання вербальних та невербальних засобів виразності.

Для підвищення педагогічної майстерності, систематизації та накопичення досвіду роботи з театралізованої діяльності дошкільників були проведені такі заходи:
– семінар на тему “Режисерська гра як метод розвитку уяви дітей”;
– консультація на тему “Театралізована діяльність як основа мовленнєвого розвитку дошкільників”
– колективні перегляди: заняття з дітьми середнього дошкільного віку з використанням українського фольклору вихователя Кириченко Н.П. та музичного керівника Орлової О.В.; Заняття мовленнєвого розвитку з використанням методики читання за М. Зайцевим вчителя-логопеда Вакули Т.А.

На педагогічній раді «Роль театралізованої діяльності в розвитку мовлення дитини» були розглянуті питання:
1. Організація театралізованої діяльності дітей в закладі дошкільної освіти
2. Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку, як спосіб формування мовленнєвої активності.
3. Спільна діяльність дорослих і дітей в театралізованій діяльності з використанням інтерактивної гри
«Одягніть капелюхи, панове!»
Для педагогічного колективу була представлена презентація «Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами театралізованої діяльності».
Як результат плідної діяльності педагогів з вирішення данного питання у кожній групі дошкільного закладу збагачені куточки театралізованої діяльності. У них відводиться місце для режисерських ігор з пальчиковим, настільним, стендовим театром, театром рукавички. У куточку розташовуються: реквізити для розігрування сценок і спектаклів: набір ляльок, ширми для лялькового театру, костюми, елементи костюмів, маски; атрибути для різних театралізованих ігор. Підсумовуючи, можна відмітити активну роботу педагогів ЗДО, використані ними форми та методи, та констатувати динаміку росту рівня мовленнєвої компетенції дитини дошкільника.
Також театралізовані ігри позитивно впливають на емоційну сферу дитини, вони акумулюють життєву мудрість, оптимізм, енергію народу.
Театр — це високий рівень естетичного виховання, адже він поєднує в собі впливи музики, танцю, пластики, мовлення та образотворчого мистецтва. Театралізовані ігри приносять величезну користь для духовного виховання, становлення характеру дитини.