Звіт за 2021 рік

Баланс на 01.0.2022

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість d20

Довідка річна d17

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд (заходи з енргозбереження)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд (надання дошкільної освіти)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд (надання дошкільної освіти)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загальний фонд (оздоровлення)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціальний фонд (оздоровлення)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (надання дошкільної освіти)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (надання дошкільної освіти)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (оздоровлення)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (надання дошкільної освіти)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (заходи з енергозбереження)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (надання дошкільна освіта)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (оздоровлення)

Звіт про рух грошових коштів 3dc

звіт про фінансові результати за 2021 рік_2dc

Пояснювальна записка_d10

Примітки до річної фінансової звітності 5dc_v1