Звіт за 9 місяців 2022 року

д.16_довiдка_про_причини_виникнення_простроченоi_кредит.заборгованостi д.20_довiдка_про_дебiт._та_кредит._заборгованiст_

Повiдомлення_про_подання

супровiдний_лист

ф._1-ДС_БАЛАНС

ф._2-ДС_фiнансовий_резул_тат

ф.2_енергозбереження_загал_ний_фонд

ф.2_надання_дошкiл_ноi_освiти_загал_ний_фонд

ф.2_оздоровлення__загал_ний_фонд ф.4.1_звiт_про_надх._i_викор._коштiв,_отрим_як_плата_зп_послуги

ф.4.2_звiт_про_надходження_i_використ._коштiв_отрим._iншими_джерел.

ф.4.2_звiт_про_надходження_i_використ._коштiв_отрим._iншими_джерел._оздор

ф.4.3_звiт_про_надходж._i_використання_iнших_надходжен__спец.фонду

ф.10_пояснювал_на_записка

ф7_заходи_енергозбереження_загал_ний_фонд

ф7_надання_дошкiл_ноi_освiти_загал_ний_фонд

ф7_надання_дошкiл_ноi_освiти_спецiал_ний_фонд

ф7_оздоровлення_загал_ний_фонд

ф7_оздоровлення_спецiал_ний_фонд