Звіт за четвертий квартал 2022 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік. Надання дошкільної освіти


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік.   З енергозбереження


Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2022 рік. Оздоровлення та відпочинок дітей


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м). Надходження


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м). Оздоровлення та відпочинок дітей


Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м). Надходження


Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м). Видатки


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м). Енергозбереження

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м). Оздоровлення та відпочинок дітей


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м).- Оздоровлення та відпочинок дітей


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м). Основний


Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)


БАЛАНС на 01 січня 2023 року


Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»


Звіт про власний капітал за 2022 рік. 4 дс


Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік. 3 дс


Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік. 2 дс


Пояснювальна


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022р. 5 дс


Скан супровідний