Звіт

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2020 рік

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами
станом на 01 січня 2021 року               

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2021 року

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2021р.                 

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2021 року

БАЛАНС на 01 січня 2021 року            

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2020 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2021 року

супровідний_за_рік