Return to План роботи ЗДО

Річний план 2022/2023 н.р.

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти у 2022/2023 н.р. буде здійснюватися відповідно до:

-Закону України «Про освіту» (редакція від 05.07.2022);

-Закону України «Про дошкільну освіту»; (редакція від 02.04.2022);

-Базового компонента дошкільної освіти (2021 рік);

-Наказу МОН від 03.06.2022 «Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України»;

-Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025роки»;

– Положення про заклад дошкільної освіти із змінами внесеними згідно з Постановою КМ №86 від 27.01.2021р.;

-Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693);

-«Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (лист Міністерстваосвіти і науки Українивід 09.12.2019 № 1/9-750);

-Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних

навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

-Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2021-2022н.р. (лист МОН України);

-Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03. 2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

-ECERS шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти;

-Указу президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 22.02.2022р.;

-Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-ІХ;

-листа МОН №1)3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»;

-листа МОН №1)3737-22 від 29.03.2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану»;

-листа МОН №1/8504-22 від 27.07.2022 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»;

– розпорядчих документів Сумської ОДА, управління освіти і науки Сумської міської ради про функціонування закладу освіти в умовах карантину та воєнного стану, інших нормативно-правових актів.

Завдання на 2022/2023 навчальний рік

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік:

  1. Формувати активну життєву позицію щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, впровадження інноваційних технологій в систему фізкультурно-оздоровчої роботи.
  2. Продовжити роботу з формування в дітей стилю повсякденного життя, що    відповідає потребам сталого розвитку людства, шляхом створення розвивального середовища, впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик.
  3. Формування основ національно-патріотичного виховання дітей, соціально-моральних цінностей особистості, виховання свідомого дошкільника з високими морально-духовними якостями в різних видах дитячої діяльності.
  4. Впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.
  5. Продовжувати роботу щодо створення безпечного освітнього простору, забезпечення колективної та особистої безпеки учасників освітнього процесу.

Методична робота з кадрами

з/п та назва блоку Форма роботи Засідання, тема (зміст) Термін Відповідаль-

ний

Примітка
3.1. Підви

щення профе

сійної компе

тентності

3.1.1. Консуль-

Тації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Як організувати безстресовий освітній процес.Завдання та зміст  освіти в ЗДО. Використання ІКТ у роботі з дітьми 07.09.

2022

 

Вихователь-методист,
3.1.2. Дослідницька діяльність у природі – технологія пізнавального розвитку 04.10.

2022

Вихователь-методист,
3.1.3. Патріотичне виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського 16.11.

2022

Вихователь

 

3.1.4. Народна казка – віддзеркалення душі українського народу 21.12.

2022

Вихователь
3.1.5.«Безпека життєдіяльності дітей – важливий аспект навчально – виховного процесу» 26.01.

2023

Вихователь-методист,

 

3.1.6. Оздоровлення дітей шляхом використання музичних, рухливих народних та спортивних ігор 08.02.

2023

Муз.кер.,інст. з фіз-ри
3.1.7. «Людина-свято: щоденні ресурси для мажорного настрою» 17.03.

2023

Вихователь-методист,
3.1.8. «Як весело й цікаво підготуватися до прогулянки» 06.04.

2023

Вихователь

 

3.1.9. Реалізація творчого потенціалу педагога, як передумова розвитку творчих здібностей його вихованців 17.05.

2023

Вихователь-методист
3.2. Консуль-

тації вузьких спеціалі-

стів

3.2.1. Готовність дитини до відвідування ЗДО. Що важливо знати про адаптацію 14.09.

2022

Вихователь-методист
3.2.2. Долаємо бар’єри формування компетентності. Флексагон – паперова іграшка для корекції та розвитку мовлення дитини. 09.11.

2022

 

Учитель-логопед,

Царькова Т.М.

 

3.3.3. Музична терапія, як засіб лікувального та розвивального впливу на дітей.  «Фольклор – колиска національної гідності»    04.01.

2023

 

Музичний керівник
3.3.4.Українські народні рухливі ігри – засіб фізичного, морального  та патріотичного виховання дітей 02.03.

2023

 

Інструктор з фізичної культури

 

3.4.5. Профілактика шкільної дезадаптації шестирічок. Які навички знадобляться дитині у школі 10.05.

2023

 

Вихователь-методист,
3.2. Розвиток профе-

сійної твор-

чості

3.2.1. Колек-

тивні перег-

ляди

3.2.1.1. Пошуково-дослідницька діяльність на майданчику. Квест-заняття «У пошуку скарбів» 06.10.

2022

Вихователі старших груп
3.2.1.2. Бінарне заняття з пріоритетом мовленнєвої діяльності для дітей з вадами мовлення 03.11.

2022

Уч.логопед, Царькова Т.М. вихователь
3.2.1.3. Музична розвага «Сонцесяйна Калита» 13.12.

2022

Муз.кер.
3.2.1.4. Виховання соціально компетентного громадянина у грі 12.01.

2023

Вихователі старших груп
3.2.1.5. Морально-етичне виховання «Що таке справедливість?» 02.02.

2023

Вихователі сер. гр.
3.2.1.6.  Заняття з сенсорного розвитку з використанням ігрових методів та прийомів для дітей 4-го року життя. 02.03.

2023

Вихователь Мелешко Н.Л.
3.2.1.7. Заняття з національно-патріотичного виховання для дітей 6-го року життя «Козаки – сміливі люди». 06.04.

2023

Вихователь

Нікітенко О.В.

3.2.1.8. Музично-спортивна розвага для дітей 6-го року життя «Українці сили ні в кого не просили» 11.05.

2023

Інструктор з фіз.-ри.
3.2.2. Семінари-практикуми 3.2.2.1. Семінар-практикум,

воркшоп «Екологічне виховання дітей в сучасному дошкільному закладі» .

27.10.

2022

Вихователь-методист,
3.2.2.2. Майстер-клас «Народні рухливі ігри-вправи з інтелектуальним навантаженням». 18.01.

2023

 

Інструктор

з фізкультури

 

3.2.2.3. Семінар-практикум для вихователів  з елементами тренінгу «Підвищуємо організаційну культуру в педагогічному колективі» 29.03.

2023

Вихователь-методист

 

3.2.2.4. Провести психолого-педагогічний семінар  «Формуємо психологічну готовність дитини до школи. Особистісна зрілість дошкільника» До 25.04.

2023

Вихователь-методист

 

3.2.3. Удоско-

налення професій ної творчості

3.5.1. Роль казки в екологічному та трудовому вихованні дошкільників. 19.10.

2022

Вихователь
3.2.3.4. Круглий стіл «Тихі ігри» 09.11.

2022

Вихователь-методист
3.2.3.2. «На піску подорожуємо — радість, щастя всім даруємо» 15.01.

2023

Вихователь
3.2.3.3. Майстер-клас: «Книжка – іграшка: спонукаємо дітей пізнавати світ» 23.03.

2023

Вихователь
3.3. Само-

освіта

3.3.1. Організувати вивчення:

наказів та інструкції Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України

ü  Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України,  наказ МОН від 06.06.2022

Проекту професійного стандарту вихователя

На педгоди-нах

 

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-    методист

 

3.3.2. Опанування навичок роботи з комп’ютером, відкритими й безкоштовними електронними ресурсами і технологіями, їх адаптування до власних потреб дистанційного навчання, самоосвіти педагогів  Постійно Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.3.3. Досліджувати і детально вивчати педагогічні інновації, передовий педагогічний досвід. Постійно Педколек-

тив

3.3.4. Продовжувати вести зошит з самоосвіти. Постійно Педколек-

тив

3.3.5. Активно залучати педагогів до обміну досвідом роботи з індивідуальних проблем самоосвіти. Проведення хвилинок презентацій творчих знахідок педагогів. Постійно

 

Вихователь-методист
3.3.6. Діагностування педагогічних працівників з метою визначення рівня їх підготовленості, інтересів, можливостей. Щоквар-

тально

 

Вихователь-методист
3.3.7. Активно залучати педагогів до обміну досвідом роботи на сторінках інтернетсайту ЗДО, фахових виданнях, інтернер ресурсах На педгоди-

нах

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.4.

Підви

щення квалі

фікації (заходи з атестації, курси, участь у мето

дичних заходах різного рівня)

3.4.1. Заходи з атестації, курси 3.4.1.1.Забезпечити участь педагогів закладу у курсовій перепідготовці. Сформувати замовлення на підвищення кваліфікації та проходження курсів за запитом педагогів та графіком. До 20.09.22

 

Завідувач

Сидорова О.В.

 

3.4.1.2.Забезпечити якісне проведення атестації педагогічних працівників. 20.09.22-10.03.23 Завідувач

Сидорова О.В.

3.4.1.3. Скласти план роботи Школи професійної адаптації та наставництва До 06.09.22 Вихователь-методист
3.4.1.4. Забезпечити педагогів алгоритмами, пам’ятками зразками самоаналізу До 06.10.

2022

Вихователь-методист
3.4.1.5. Вивчити, узагальнити роботу наставників з молодими спеціалістами До 30.04. 2023 Вихователь-методист
3.4.1.6. Сприяти складанню плану самоосвіти на перше та друге півріччя до 15.09.

2022

Вихователь-методист
3.4.1.7. Визначити проблему та скласти план роботи творчої групи 15.09.

2022

Вихователь-методист

 

3.4.2. Учать у методич-

них заходах різного рівня

3.4.2.1. Забезпечити участь педагогів у методичних об’єднання, семінарах місцевого, обласного, всеукраїнського рівня (за потреби онлайн). Згідно плану Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.4.2.2.Долучитись до участі в конкурсах, виставках, акціях місцевого, обласного, всеукраїнського рівня Згідно плану Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.4.2.3.Брати участь у онлайн вебінарах, тренінгах, інших формах методичної роботи Згідно плану Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.4.3.1.Організувати участь педагогів у роботі творчої групи з проблеми «Граємо, виховуємо, розвиваємо за системою ТРВЗ» 23.09.22;

23.12.22;

23.03.23;

20.05.23

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.4.3.2. Схвалити використання в роботі з дітьми дошкільного віку інноваційних педагогічних технологій та методик 14.09.

2022

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

3.5. Моніто-

ринг якості освіти (розвиток компе-

тентнос-

тей дітей, профе-

сійних компе-

тентно-

стей педаго-

гів)

  3.5.1. Моніторинг розвитку компетентностей дітей: перше обстеження;

друге обстеження

До 22.10. 2022;

до 22.04.

2023

Вихователь-методист
3.5.2. Медико-педагогічне обстеження дітей з фізичного розвитку

перше обстеження;

 

друге обстеження

До 10.10.

2022

до 20.05 2023

 

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист,

сестра медична старша Анцибор О.В. Ведмідь Н.М.

3.5.3. Аналіз досягнень педагогів, анкетування До 25.11.

2022;

20.05.

2023

Завідувач

Сидорова О.В., вихователь-методист

    3.5.3. Обстеження дітей на звуковимову До 20.09.

2022

20.04.

2023

Учителі логопеди Царькова Т.М., Нагаєвська О.І.

Педагогічні ради

Педагогічна рада 2.2.1.«Аналіз освітньої роботи ЗДО за 2021/2022 н.р.».

2.2.1.1. Про підсумки літнього періоду .

2.2.1.2. Про пріоритетні завдання колективу на 2022/2023 навчальний рік. Знайомство, обговорення та схвалення річного плану роботи.

2.2.1.3. Схвалення освітньої програми закладу.

2.2.1.4. Сформувати систему та затвердити процедури внутрішнього забезпечення якості освіти.

2.2.1.5. Про організаційні питання початку нового навчального року:

– про розподіл педнавантаження;

– про визначення програм, за якими буде здійснюватись освітньо-виховний процес;

– про затвердження розкладу зайнятості дітей та режиму дня;

– про затвердження графіку роботи працівників;

– про затвердження плану підвищення педагогічної кваліфікації працівників;

– про атестацію педагогічних працівників

2.2.1.6. Про соціальний захист дітей пільгових категорій

2.2.1.7. Виставка-огляд нової педагогічної літератури, посібників.

31.08.

2022

 

 

 

Завідувач Сидорова О.В.

Завідувач Сидорова О.В.

Вихователь-методист

 

 

Завідувач Сидорова О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

2.2.2.Здійснення екологічного  виховання в світлі сучасних вимог».

Девіз: «Справжній педагог повинен працювати на майбутнє…»

2.2.2.1. Про стан виконання рішення педради протокол №1

2.2.2.2. Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі.(Доповідь)

2.2.2.3. Сучасний підхід до екологічного виховання за допомогою теорії вирішення винахідницьких завдань та застосування ІКТ.

2.2.2.4.Природничо-екологічна компетентність дошкільника, пошуково- дослідницька діяльність.

2.2.2.5. Еколого – розвивальне середовище в дошкільному закладі. (Презентація)

2.2.2.6. Ділова гра «Актуальність проблеми екологічного виховання дітей на сучасному етапі та шляхи вирішення цікавих ситуацій».

2.2.2.7. Підсумки тематичного вивчення «Створення природничих осередків у групах»

23.11.

2022

 

 

 

 

Завідувач Сидорова О.В.

Вихователь-методист

 

Вихователі старших груп

 

Вихователі середніх груп

 

Вихователі молодших груп

Вихователь-методист

Вихователь-методист

2.2.3. Стимульні ігрові ситуації як засіб розвитку моральних якостей дошкільника

Девіз «Ніколи не соромся запитувати про те, чого не знаєш» Арабське прислів’я

2.2.3.1. Про стан виконання рішення педради від протокол №2

2.2.3.2. Моральне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності. (Доповідь)

2.2.3.3. Цілісність, системність і послідовність планування й організаціі освітньої діяльності спрямованої на розвиток соціально-моральних якостей (аналіз роботи вихователів).

2.2.3.4. Вплив ігор на розвиток уявлень дітей про правила поведінки ( з досвіду).

2.2.3.5. Стимульні ситуації як засіб розвитку в дошкільників уміння робити моральний вибір ( з досвіду).

2.2.3.6. Практикум «Як навчити дітей дотримувати правил».

2.2.3.7. Підсумки конкурсу-огляду з наповнення осередків іграми морально-етичного змісту.

22.02.

2023

 

 

 

 

 

Завідувач Сидорова О.В.

 

Завідувач Сидорова О.В.

 

Вихователь-методист

 

Вихователі мол. сер. груп

Вихователі старших груп

Практичний психолог Телелюхіна І.В.

Вихователь-методист

2.2.4. «Підсумки роботи за 2022/2023 навчальний рік. Аналіз виконання річного плану».

2.2.4.1. Аналіз виконання рішень засідання попередньої педагогічної ради від__ протокол №3.

2.2.4.2. Виконання річного плану роботи ЗДО й реалізація річних завдань.

2.2.4.3. Вікова зрілість шестирічок до навчання в НУШ.

2.2.4.4. Звіт педагогів про виконання програми, реалізацію творчих планів

2.2.4.5. Обговорення проєкту річного плану на новий навчальний рік і плану роботи на літній оздоровчий період.

2.2.4.6. Підсумки конкурсу-огляду готовності груп до літнього оздоровчого періоду.

31.05.

2003

 

 

Завідувач Сидорова О.В.

Завідувач Сидорова О.В.

Вихователь-методист

Педагоги

 

Завідувач Сидорова О.В.

Вихователь-методист

Діяльність методичного кабінету

№ з/п

та назва блоку

Засідання, тема (зміст) Термін Відповідальний Примітка
1. Методична допомога в створенні навчально-ігрових осередків та оформленні групових кімнат для сталого розвитку дошкільнят До 30.09.2022 Вихователь-методист
2. Допомога вихователям у складанні перспективного (за потреби дистанційного) плану роботи До 25 числа, щомісячно Вихователь-методист
3. Скласти план заходів з національно-патріотичного виховання До 29.09.

2022

Вихователь-методист
4. Скласти добірку українських народних колискових пісень До 01.03.

2023

Музичний керівник
5. Надавати методичну допомогу педагогам у підготовці до педагогічних рад, семінарів, методичних заходів Згідно плану Вихователь-методист
6. Поповнити та систематизувати матеріали з проблем:

–  вирішення завдань з екологічного виховання (методичні матеріали та практичні поради)

– дошкільнятам освіту сталого розвитку.

– інтелектуальні карти

національно-патріотичного виховання;

– дистанційна робота з батьками

– розвиток емоційного інтелекту

 

 

До 30.11.2022

 

До 30.12.2022

До 25.02.2023

 

До 29.04.2023

 

До 31.01.2023

Вихователь-методист
7. Скласти перспективний план проведення занять з розділу «Українознавство» До 20.05.2023 Вихователь-методист

 

8. Скласти план проведення:

Тижня безпеки життєдіяльності дитини

Тиждень безпеки дорожнього руху

До 11.10.2022;

10.04.2023

до 10.11.2022

10.05.2023

Вихователь-методист
9. Організувати проведення тематичних днів:

 

– день здоров’я;

– української писемності;

– день матері;

– день вишиванки

 

 

1р. на міс.

24.02.2023

06.05.2023

19.05.2023

Вихователь-методист,

педагоги

 

10. Організувати виставку педагогічної та методичної літератури , дидактичних матеріалів з проблеми «Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання дітей» До 25.02.2023 Вихователь-методист
11. Підготувати тематичний каталог публікацій за напрямками:

– національно- патріотичне виховання;

 

 

– народні рухливі ігри;

 

 

До 25.02.

2023

 

До 28.01.

2023

 

 

Вихователь-методист

 

Інструктор

з фізкультури

12. Підготувати літературно-музичну композицію за творами українських письменників та композиторів  «Я і моя родина – казковий дивосвіт» До 22.01.2023 Муз.кер., вихователі старших груп
13. Організувати конкурси:

ü рідному місту присвячую…(малюнки дітей);

ü кращий осередок ігор морально-етичного змісту;

ü природничо-розвивальний простір;

ü  участь у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах

 

До 10.09.2022

08.02.2023

 

01.10.2022

Згідно плану

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист

 

 

14. Організувати виставки:

ü «Моє рідне місто – Суми»;

ü фото виставка «Рідний край де ми живем Україною зовем»;

ü «Дари осені»;

ü «Моя іграшка на ялинку»;

ü «Світ очима дітей»;

ü «Весна чарівниця»;

ü «Гарна писанка у мене»;

ü  «Матуся рідна ти моя…»

ü «Літо танцює, літо співає»

 

02.09.2022

14.10.2022

До 15.10.2022

До 20.10.22

15.02.2023

До 15.03.23

До 20.04.23

06.05.2023

01.06.2023

Вихователь-методист,

педколектив

 

 

15. Виготовити, придбати нетрадиційне обладнання для занять з фізкультури та плавання До 30.04.2023 Педколектив
16. Скласти освітню програму на 2023-2024 навчальнийрік До 01.09.2023 Вихователь-методист
17. Забезпечити педагогічний колектив необхідною науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу в дошкільному закладі Протягом року Вихователь-методист

 

18. Забезпечити якісне проведення атестації педпрацівників 01.10.2022-01.04.2023 Завідувач

Сидорова О.В., вихователь-методист

19. Поповнити дидактичними іграми патріотичного змісту мовленнєві куточки в групах До 25.02.2023 Вихователі
20. Зміцнити предметно-ігрове розвивальне середовище в усіх вікових групах згідно Типового переліку обов’язкового ігрового та навчально-дидактичного обладнання. До 25.05.2023 Вихователі
Провести дні відкритих дверей:

ü  «Наше інтерв’ю»;

ü  «Мандрівка по дошкільному закладу»

 

До 27.10.22

До 21.04.23

Завідувач

Сидорова О.В.

Вихователь-методист