Педагогічна рада №3 від 24.02.2021 н.р.

Тема: Мовленнєва робота з дітьми раннього віку: проблеми, шлязхи оптимізації
Порядок денний:
1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради
2. Презентація методики Persona Dolls (лялька як персона) у роботі з дітьми раннього віку для збагачення активного словника
3. Довідка тематичного контролю про стан роботи щодо розвитку активного словника та виразності мови дітей раннього віку
4. Аспекти розвитку мовленнєвої особистості у ранньому дитинстві
5. Причини затримки мовленнєвого розвитку малюка
6. Інтерактивна вправа «Слово до слова складається мова»
6.Проект рішення педагогічної ради
Судити про початок розвитку особистості дитини дошкільного віку без оцінки його мовного розвитку неможливо. З розвитком мови пов’язане формування як особистості в цілому, так і всіх психічних процесів. Тому визначення напрямків і умови розвитку мови у дітей відносяться до числа найважливіших педагогічних завдань. Проблема розвитку мовлення є однією з актуальних.
Насправді ж невтручання в процес формування дитячого мовлення майже завжди тягне за собою відставання в розвитку. Мовні недоліки, закріпившись в дитинстві, з великими труднощами долаються в наступні роки. Добре розвинена мова дітей є одним з головних показників готовності до навчання в школі.
Умови успішного мовного розвитку:
– Створення умов для розвитку мовлення дітей в спілкуванні з дорослими і однолітками.
– Володіння педагогом правильної літературної промовою.
– Забезпечення розвитку звукової культури мовлення з боку дітей відповідно до їх віковими особливостями.
– Забезпечують дітям умов для збагачення їх словника з урахуванням вікових особливостей.
– Створення умов для оволодіння дітьми граматичною будовою мови.
– Розвиток у дітей зв’язного мовлення з урахуванням їх вікових особливостей.
– Розвиток у дітей розуміння мови, тренуючи дітей у виконанні словесної інструкції.
– Створення умов для розвитку планувальної і регулюючої функції мови дітей відповідно до їх віковими особливостями.
– Залучення дітей до культури читання художньої літератури.
– Заохочення дитячого словотворчості.
Пам’ятка для батьків
Не допускайте у спiлкуваннi з дiтьми спотвореного вимовляння слiв, пiдлаштовуючись до їхньої вимови. Вимовляйте завжди слова правильно, як за звуковим складом, так i за формою.
Якщо дитинi важко вимовляти певний звук, спробуйте доступно пояснити їй необхідну дiю мовленнєвих opганів.
Вивчiть з дитиною кiлька скоромовок; привчайте  промовляти скоромовку швидко, чiтковiдтворювативci звуки.
Виховуйте у дитини увагу до звукової будови слiв; навчiтьвидiляти перший i останнiй звуки в словi (звертаючи увагу на м’якiприголоснi), впiзнавати окремі звуки в серединiслiв. Заохочуйте дитину до гри в слова, до словотворчостi за допомогою найпоширенiшихпрефiксiв, суфiксiв (без уживання цих термінів), наприклад: писати – написати, дописати, переписати, відписати; pікa – рiчка, рiченька.
Спонукайте дiтей до запитань. Прислухайтесь, чи запитання дитини звучить правильно, а потiм відповідайте на нього.
Не намагайтеся відповісти на кожне запитання малюка.
Iнколи запитуйте: «А ти як думаєш?»
Використовуйте для мовних вправ предметні і сюжетні малюнки, доступні і цікаві дітям.
Допоможіть дитині вивчити кілька цікавих для неї віршів. Навчіть розповідати їх виразно.
Знайомлячи дітей з літерами (буквами), користуйтеся завжди їхніми правильними алфавітними назвами.
Спонукайте дiтей упізнавати вiдомi їм літери у написах на вулиці, в парку, у транспopтi тощо. 3аохочуйте до читання слiв з вiдомимилiтерами.
Створіть у сім’ї хоча б невеличку дитячу бiблiотеку. Привчайте дитину бережно ставитися до cвoїx перших книжок, закладiть прагнення зберегти їx, як найкращих друзiв, на все життя.
ПАМ’ЯТАЙТЕ – опанування дітьми дошкільного віку правильного мовлення створить надійне підґрунтя для їхнього успішного шкільного навчання.