Технічний регламент безпечності іграшок

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 лютого 2018 р. № 151
Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок
Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпечності іграшок, що додається.
2. Установити, що надання на ринку іграшок, які відповідають вимогам Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2192), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності іграшок вимогам Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.
3. У пункті 41 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550) у графі “Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції” слова і цифри “постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” замінити словами і цифрами “постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 515 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 61, ст. 2192).
5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.
6. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

ОСОБЛИВІ ВИМОГИ
щодо безпечності
Фізичні та механічні властивості

1. Іграшки та їх деталі, а також кріплення зафіксованих іграшок повинні мати необхідну механічну міцність та в разі потреби стійкість до навантажень, яким вони піддаються під час користування, щоб не виникло руйнування чи деформування, яке створює ризик завдання тілесних ушкоджень.
2. Доступні краї, виступи, шнури, кабелі та елементи кріплення на іграшках повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик тілесних ушкоджень в результаті контакту з ними.
3. Іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб не становити жодного ризику або становити мінімальний ризик, пов’язаний з їх використанням і спричинений рухом її частин.
4. Іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення або асфіксії:
1) іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення;
2) іграшки та їх деталі не повинні становити ризику удушення або асфіксії в результаті порушення прохідності дихального шляху через ротову чи носову порожнину;
3) іграшки та їх деталі повинні бути таких розмірів, щоб не становити ризику асфіксії від перекриття повітряного потоку в результаті внутрішнього порушення прохідності дихального шляху предметами, що застряли в ротовій порожнині або зверху на вході до нижніх дихальних шляхів;
4) іграшки, які призначені для використання дітьми до 36 місяців, та їх складові частина і будь-які знімні деталі повинні мати розміри, які унеможливлюють їх ковтання або вдихання. Ця вимога також застосовується до інших іграшок, призначених для потрапляння у ротову порожнину, та до їх складових частин і будь-яких відокремлюваних деталей;
5) пакування, в якому іграшки надходять для роздрібної торгівлі, не повинно становити ризику удушення або асфіксії від перекриття повітряного шляху ззовні до ротової чи носової порожнини;
6) іграшки, що розміщуються всередині харчового продукту або разом з таким продуктом, повинні мати власне пакування таких розмірів, що унеможливлює їх ковтання та/або вдихання;
7) пакування іграшки, зазначене в підпунктах 5 і 6 цього пункту, яке має сферичну, овальну чи еліптичну форму, та будь-які знімні деталі такого пакування або циліндричного пакування іграшки із закругленими кінцями повинні бути таких розмірів, що унеможливлюють спричинення ними порушення дихання у разі потрапляння до ротової порожнини чи глотки або на вхід до нижніх дихальних шляхів;
8) забороняються іграшки, які міцно прикріплені до харчового продукту таким чином, що для того, щоб отримати безпосередній доступ до такої іграшки, харчовий продукт необхідно спожити. Деталі іграшок, які іншим чином безпосередньо прикріплені до харчового продукту, повинні відповідати вимогам, зазначеним у підпунктах 3 і 4 цього пункту.
5. Іграшки для гри на воді (у разі використання за призначенням) повинні бути розроблені та вироблені так, щоб зменшували до мінімуму будь-який ризик втрати іграшкою плавучості та втрати підтримуючого стану для дітей.
6. Іграшки, всередину яких можна потрапити і які відповідно мають закритий простір для перебування в ній, повинні мати вихід, який користувач може легко відкрити зсередини.
7. Іграшки, які надають змогу користувачам пересуватися на них, повинні включати гальмівну систему, яка є прийнятною для відповідного типу іграшки та пропорційною створюваній іграшкою кінетичній енергії. Така система повинна бути легкою у користуванні без ризику випадіння чи отримання тілесних ушкоджень користувачем або третьою стороною.
Максимальна проектна швидкість, що дає змогу пересуватися на іграшках, оснащених електричним приводом, повинна бути обмежена для мінімізації ризику травмування.
8. Форма і склад кульок та кінетична енергія, яку вони можуть створити під час пострілу з розробленої для цієї мети іграшки, повинна бути такою, щоб з урахуванням характеру іграшки не виникало ризику тілесних ушкоджень користувача або третьої сторони.
9. Іграшки повинні бути виготовлені у такий спосіб, щоб:
максимальна та мінімальна температура будь-якої доступної поверхні не спричиняла травмування у разі дотику;
рідини і гази, що містяться в іграшці, не досягали значень температури або тиску, за яких виділення таких рідин і газів з іграшки за умов, не передбачених особливостями функціонування іграшки, можуть спричинити опік, ошпарювання або інше тілесне ушкодження.
10. Іграшки, призначені для створювання звуку, повинні розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб за максимальної гучності для імпульсних та безперервних звуків вони не завдали шкоди слуху дитини.
11. Іграшки для стимулювання активності повинні бути виготовлені таким чином, щоб мінімізувати ризик руйнування або втягування частин тіла чи одягу та падіння, ударів і утоплення. Зокрема, будь-яка поверхня такої іграшки, на якій може гратися одна або більше дітей, повинна бути розроблена таким чином, щоб утримувати їх вагу.
Займистість
12. Іграшки не повинні містити небезпечних займистих елементів у дитячому середовищі. Іграшки повинні бути виготовлені з матеріалів, які відповідають одній з таких вимог:
не горять під безпосередньою дією полум’я чи іскри або іншого потенційного джерела вогню;
не є легкозаймистими (полум’я загасає відразу після усунення причини загоряння);
у разі загоряння вони горять повільно та характеризуються низькою швидкістю поширення полум’я;
незалежно від хімічного складу іграшки розроблені таким чином, що механічно уповільнюють процес горіння.
Такі горючі матеріали не повинні спричиняти ризику займання для інших матеріалів, з яких виготовлена іграшка.
13. Іграшки, які з причин, що мають важливе значення для їх функціонування, містять речовини або суміші, що відповідають класифікаційним критеріям, встановленим у пункті 39 цього додатка, зокрема матеріали та обладнання для хімічних дослідів, складення моделей, виготовлення виробів з пластмаси чи кераміки, емалювання, фотографування або подібних видів діяльності, не повинні містити речовин або сумішей, які можуть стати займистими внаслідок втрати незаймистих летких компонентів.
14. Іграшки, крім іграшкових пістонів, не повинні бути вибухонебезпечними або містити елементи чи речовини, здатні до вибуху під час використання, як зазначено в абзаці першому пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.
15. Іграшки, зокрема хімічні іграшки, не повинні містити таких речовин або сумішей, що:
у разі змішування можуть вибухнути внаслідок хімічної реакції або нагрівання;
можуть вибухнути у разі змішування з окислювальними речовинами;
містять леткі компоненти, займисті у повітрі і здатні до утворення займистої або вибухової пари/повітряної суміші.
Хімічні властивості
16. Іграшки повинні розроблятися та виготовлятися таким чином, щоб не становити ризиків виникнення шкідливих наслідків для здоров’я людини через вплив хімічних речовин або сумішей, з яких виготовлені іграшки або які в ній містяться, під час її використання відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.
Іграшки повинні відповідати відповідним вимогам технічних регламентів стосовно певних категорій продукції або обмеження певних речовин та сумішей.
17. Без впливу на обмеження, встановленні в абзаці другому пункту 15 цього додатка, речовини, які класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення (сarcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction substances (CMR) та належать до категорій 1А, 1В або 2 згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, що змінює і скасовує Директиви 67/548/ЄEC і 1999/45/ЄC та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (далі – Регламент ЄС 1272/2008), не повинні використовуватися в іграшках, компонентах іграшок або в окремих мікроструктурних частинах іграшок.
18. Як виключення до пункту 17 цього додатка, речовини та суміші, що класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення та належать до категорій, зазначених у пункті 41 цього додатка, можуть використовуватися в іграшках, деталях іграшок або окремих мікроструктурних частинах іграшок у разі дотримання однієї з таких умов:
такі речовини та суміші містяться в індивідуальній концентрації, що дорівнює або менша, ніж та, що встановлена в пункті 40 цього додатка;
такі речовини та суміші недоступні для дітей під час використання за призначенням, зокрема шляхом вдихання, відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.
19. Як виключення до пункту 17 цього додатка, речовини та суміші, класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення та належать до категорій, зазначених у пункті 42 цього додатка, можуть використовуватися в іграшках, деталях іграшок або окремих мікроструктурних частинах іграшок у разі дотримання однієї з таких умов:
такі речовини та суміші містяться в індивідуальній концентрації, що дорівнює або менша, ніж та, що встановлена в пункті 40 цього додатка;
такі речовини та суміші недоступні для дітей у будь-якій формі, включаючи вдихання, під час використання іграшки за призначенням чи у передбачуваний спосіб з урахуванням поведінки дітей відповідно до абзацу першого пункту 34 Технічного регламенту безпечності іграшок.
20. Вимоги пунктів 17-19 цього додатка не застосовуються до нікелю в нержавіючій сталі.
21. Вимоги пунктів 17-19 цього додатка не застосовуються до матеріалів, які відповідають граничним значенням, встановленим у доповненні С цього додатка, або у разі контакту з харчовими продуктами.
22. Нітрозаміни та нітрозуючі речовини забороняються для використання в іграшці, призначеній для дітей віком до 36 місяців, або в інших іграшках, призначених для потрапляння до рота, якщо маса вивільнення речовини дорівнює або перевищує 0,05 мг/кг для нітрозамінів та 1 мг/кг для нітрозуючих речовин.
23. Іграшки не повинні містити алергенні ароматичної речовини.  Водночас наявність незначної кількості таких ароматичних речовин дозволяється за умови, що цього технічно неможливо уникнути у разі належної виробничої практики та вона не перевищує 100 мг/кг.
Найменування алергенних ароматичних речовин, наведених у таблиці 2, повинні зазначатися на іграшці, прикріпленій до неї етикетці (ярлику), пакуванні або в супровідній листівці, якщо концентрація таких речовин в іграшці або її складових частинах перевищує 100 мг/кг.
24. Використання ароматичних речовин, зазначених під номерами 41-55 у таблиці 1 та 1-11 у таблиці 2 цього додатка, дозволяється в настільних іграх для розвитку органів нюху, косметичних наборах та іграх для розвитку смакового сприйняття у разі, коли:
найменування таких ароматичних речовин чітко зазначене на пакуванні та пакування містить попередження, встановлені в пункті 11 частини Б додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок; настільні ігри для розвитку органів нюху, косметичні набори та ігри для розвитку смакового сприйняття не призначені для використання дітьми віком до 36 місяців та відповідають вимогам пункту 2 частини Б додатка 5 до Технічного регламенту безпечності іграшок.

Електричні властивості
26. Іграшки не повинні працювати від джерела електричної енергії з номінальною напругою вище 24 В постійного струму або еквівалентним значенням напруги змінного струму, її доступні частини не повинні перебувати під напругою, що перевищує 24 В постійного струму або еквівалентне значення напруги змінного струму.
Усередині іграшки напруга не повинна перевищувати 24 В постійного струму або еквівалентне значення напруги змінного струму, крім випадку, коли комбінація напруги і струму не призводить до жодного ризику чи шкідливого електричного удару навіть у разі, коли іграшка поламана.
27. Частини іграшки, які підключені або призначені для підключення до джерела електричної енергії, здатного спричинити електричний удар, разом із шнурами або іншими провідниками, через які електрична енергія подається на такі частини іграшки, повинні бути належним чином ізольовані та механічно захищені для запобігання ризику виникнення електричного удару.
28. Електричні іграшки повинні бути розроблені та виготовлені таким чином, щоб забезпечувати за максимальної температури, якої досягають усі доступні зовнішні поверхні іграшок, неможливість спричинення опіків у разі торкання до них.
29. Іграшки повинні відповідати вимогам електричної безпечності в умовах передбачуваного пошкодження.
30. Електричні іграшки не повинні створювати пожежної небезпеки.
31. Електричні іграшки повинні бути розроблені і виготовлені таким чином, щоб електричні, магнітні і електромагнітні поля та інше випромінювання, створювані ними, були обмежені до рівня, необхідного для роботи іграшки, та повинні функціонувати на рівні безпеки відповідно до загального рівня досягнень науки і техніки у сфері безпечності.
32. Іграшки, що мають електронну систему управління, повинні розроблятися і виготовлятися у такий спосіб, що забезпечує їх безпечну роботу, навіть у разі, коли електронна система почала працювати неправильно або вийшла з ладу внаслідок аварії системи управління чи зовнішнього фактора.
33. Іграшки повинні розроблятися та виготовлятися в такий спосіб, щоб вони не становили будь-яких небезпек здоров’ю або ризику ушкодження очей чи шкіри лазером, світловипромінювальними діодами (LEDs) або будь-яким іншим типом випромінювання.
34. Електричний трансформатор іграшки не повинен бути вбудованою частиною іграшки.
Гігієна
35. Іграшки повинні розроблятися та виготовлятися відповідно до вимог гігієни і чистоти з метою недопущення будь-якого ризику інфікування, захворювання або зараження.
36. Іграшка, призначена для дітей віком до 36 місяців, повинна розроблятися та виготовлятися у такий спосіб, що забезпечує можливість її чищення. У зв’язку з цим іграшка з тканини повинна бути придатна до прання, крім іграшки, що містить механізм, який може пошкодитися від води під час прання. Така іграшка повинна відповідати вимогам безпечності після її чищення згідно з інструкціями виробника.
Радіоактивність
37. Іграшки повинні відповідати всім вимогам, установленим законодавством щодо радіаційної безпеки.
38. Перелік речовин, які класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, і їх дозволене (можливе) використання згідно з пунктами 18-20 цього додатка наведені в таблиці 4.
Класифікація речовин та сумішей
39. Критеріями, що застосовуються для класифікації речовин та сумішей для цілей пункту 13 цього додатка, є відповідність речовини чи суміші критеріям для будь-яких класів небезпеки.
40. Відповідні концентрації для класифікації сумішей таких речовин повинні визначатися відповідно до Регламенту ЄС 1272/2008.
41. Категоріями речовин та сумішей, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, для цілей пункту 18 цього додатка є:
речовин, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, – категорії 1А та 1В згідно з Регламентом ЄС 1272/2008;
сумішей, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, – категорії 1А та 1В згідно з Регламентом ЄС 1272/2008.
42. Категоріями речовин та сумішей, що класифікуються як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, для цілей пункту 19 цього додатка є:
речовин, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, – категорія 2 згідно з Регламентом ЄС 1272/2008;
сумішей, що класифіковані як канцерогенні, мутагенні або токсичні для відтворення, – категорія 2 згідно з Регламентом ЄС 1272/2008.