Звіт керівника

Звіт керівника про діяльність Сумського дошкільного навчального закладу(ясла-садок) №23 «Золотий ключик» станом на 1.06.2018 р.

(текст презентації)

Доповідач:Гримайло Н.І. завідувач ЗДО

 Слайд №1

Я, Гримайло Надія Іванівна, завідувач Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №23 «Золотий ключик». Свою роботу здійснюю  відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • Положення «Про дошкільний навчальний заклад»;
 • Базового компонента дошкільної освіти України;
 • Закону України «Про охорону праці»;
 • Закону України «Про цивільний захист»,

а також відповідно  Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи ДНЗ.

Вся документація ЗДО у наявності та ведеться відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН від 01.10.2012 № 1059)

Слайд №2

У 2017-2018 н.р. кількість вихованців  – 381 дітей (потужність 285 чол.)

Загальна кількість груп 14, з них: 3 групи для дітей раннього віку; 3 групи для дітей молодшого дошкільного віку; 3 групи для дітей середнього дошкільного віку; 3 групи для дітей старшого дошкільного віку; 2 групи компенсуючого типу.

Середня відвідуваність дітьми дошкільного закладу  становила –  57,6 %

Слайд №3

Назва ЗДО К-ть дітей випус

кається

К-ть дітей

набира

ється на 01.09

2018

Із низ з електронної черги Залишилось в електронній черзі Із них планується
У групи раннього віку

на 01.06.2018

У групи молодшого віку на 01.06.2018 У групи середнього віку на 01.06.2018 У групи старшого

віку на 01.06.2018

Груп Дітей набрано Залишилось в електронній черзі Кількість вільних місць Груп Дітей набрано Залишилось в електронній черзі Кількість вільних місць Груп Дітей набрано Залишилось в електронній черзі Кількість вільних місць Груп Дітей набрано Залишилось в електронній черзі Кількість вільних місць
ДНЗ №23 97 356 70

3

52 3 87 5 124 3 93

Слайд №4

Відповідно до штатного розпису працівників дошкільного закладу – 73,50. Педагогічних працівників – 30 ( з них 2 вихователі-методисти; 22 вихователі; 2 музичні керівники; 1 інструктор з фізичної культури; 2 вчителі-логопеди; 1 практичний психолог)

Фаховий рівень педагогічних працівників: «спеціаліст вищої категорії» – 3, «спеціаліст І категорії» – 6, «спеціаліст ІІ категорії» – 12, спеціаліст – 5.

Слайд №5

Під час реалізації завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», розвиваючи компетентність дошкільнят в 2017 – 2018 навчальному році перед колективом були поставлені пріоритетні завдання, а саме:

– продовжити роботу по  впровадженню гуманістичних та патріотичних ідей, формуванню рис громадянина української держави;

          В рамках проведеної роботи були збагачені патріотичні куточки кожної вікової групи, проводились заходи за активною участю батьків, такі як родинне свято, свято мами, свято вишиванки, тиждень сім’ї, виставки, флешмоби, майстер класи з тістопластики та  ткацтва, розвивальне заняття з використанням мультимедійної презентації  «Разом з мамою», міні – проект «Моя родина – моя гордість» (виготовлення родинного дерева, колажу) та батьківські збори нетрадиційної форми.

Проведені заходи допомагають вчити дітей відчувати красу рідної землі, виховують почуття любові до рідної України.

Слайд №6

– активізувати роботу з розвитку мовленнєвої та комунікативної активності дітей раннього та дошкільного віку через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, підвищення якості мовленнєвої діяльності;

Проведені форми роботи, такі як: 1) педрада «Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дошкільників», проведена у формі круглого столу з презентаціями вихователів, 2) семінар-практикум «Сучасні підходи до мовленнєвого  розвитку дошкільників», 3) колективні перегляди заняття з мовленнєвого розвитку «Грамота з елементами методики М. Зайцева» (Вакула Т.А.), інтегроване мовленнєве заняття з використанням коректурних таблиць в середній групі,  дали змогу збагатити  компетентність педагогів у питанні організації діяльності дітей  з мовленнєвого розвитку. Було збагачено дидактичну базу, виготовлені багатофункціональні інноваційні посібники з мовленнєвого розвитку «Розумний дім», «Вимовляйчик», «Цікава абетка»,  демонстраційний та роздатковий матеріал для практичного використання на заняттях, відповідно до методичних рекомендацій «Інновації у формуванні мовленнєвої компетентності дітей».

Слайд № 7-8

– удосконалити спільну роботу ЗДО та сім’ї щодо розвитку гармонії інтелекту, духовного потенціалу особистості та здоров’я дитини дошкільного віку через безпосередню участь батьків у заходах;

Головним чином у співпраці з кожною сім’єю стало як необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, розвитку її в процесі освітньої діяльності.

Робота педагогічних працівників з батьками несе просвітницьких характер і спрямована на розширення й поглиблення знань, уявлень, розумінь членами родини про сучасні освітні завдання розвитку особистості дитини – дошкільника, підготовку її до життя, подальшого навчання в школі.

Члени родин були залучені до участі в підготовці та проведенні ранків, тематичних виставок,  майстер-класів, консультацій, «днів відкритих дверей», відкритих занять, конференцій з обміну досвідом родинного виховання, з метою підвищити педагогічну та психологічну освіту дорослих, сприяти грамотному застосуванню ними знань у царині сімейного виховання.

Позитивним є те, що вихователі співробітництво з родинами вихованців не обмежують якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей.

Слайд №9

– забезпечити  відпрацювання механізмів наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю щодо гармонійного  розвитку особистості дитини

Слайд №10

Педагогічну діяльність вихователі, педагоги – спеціалісти спрямували на забезпечення саморозвитку дитячої особистості, формування базису внутрішньої культури, чим забезпечують виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту», щодо рівня розвиненості та вихованості дитини-дошкільника. Використовують  сучасні форми організації освітнього процесу

–         заняття-подорожі,

–         заняття-дослідження,

–         заняття-вікторини,

–         заняття «Мандрівки із жанру в жанр»,

–         заняття-фантазування

–         міні – заняття;

Поряд з цим активно впроваджують педагогічні інновації:

 1. Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання Л.Шульга.
 2. Технологія саморозвитку Марії Монтессорі.
 3. Технологія раннього навчання читання М.Зайцева.
 4. Авторська методика «Розвивальне читання» Л.Шелестова.
 5. Технологія розвитку логічного мислення Х.Кюїзенер.
 6. Технологія навчання читання і письма Є.Шулешко.
 7. Технологія формування інформаційно-ігрової творчості.
 8. Методика використання коректурних таблиць Н.Гавриш.
 9. Технологія музичного розвитку дитини К.Орфа.
 10. Спадщина В.О.Сухомлинського.
 11. «Мнемотехніка» Г.Чепурний.
 12. ТРВЗ Г.Альтшулер.
 13. Наочне моделювання.

Слайд №11-12 (фото)

 Слайд №13

На базі нашого садочка створено освітні умови, основною метою яких є виявлення, навчання та розвиток обдарованих і здібних дітей. Діяльність педагогів ДНЗ спрямована перш за все на максимальний прояв природних здібностей дітей з попереднім вивченням їх, на творчий розвиток і становлення особистості кожної дитини з урахуванням її бажань, інтересів при збереженні права кожного на свій власний унікальний шлях розвитку. До послуг дітей у закладі функціонують такі гуртки: музично-театральний «Зернятко», вокальний «Дзвіночки», хореографічний «Пролісок», еколого-валеологічний «Природолюби», ткацтво «Барвистий килимок», тістопластика «Умілі рученята», студія образотворчого мистецтва «Чарівний пензлик», гурток вишивання, флорбол «Старт».

Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагала розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки мають достатній рівень креативності.

Слайд №14

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію  педагогічних працівників, затвердженого Міністерством  освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550, згідно перспективного плану атестації та курсової перепідготовки на  5 років у зазначені терміни. Усі документи з організації і проведення атестації ведуться і оформляються  згідно з установленими термінами.

Педагоги ДНЗ протягом року підвищили свій рівень професійної майстерності на курсах підвищення кваліфікації при СОІППО – 6 чол.

У 2017-2018 н.р. 6  педагогів ДНЗ підвищили свій професійний рівень і були проатестовані в черговому порядку. 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 4 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Інноваційна культура педагогів один із важливих чинників підвищення фахового рівня, а прагнення до постійного самовдосконалення шляхом самоосвіти лягло в основу підвищення професійної майстерності. Педагогічні працівники обмінюються досвідом, постійно в спільних пошуках шляхів оновлення педагогічного процесу, оформлення та оснащення ігрових, навчальних та групових кімнат.

Педагоги нашого закладу є активними учасниками педагогічних заходів на рівні міста: з метою підвищення рівня своєї педагогічної компетенції вони відвідали такі заходи «Використання хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі», практичний курс «Особистість в кризових умовах та критичних ситуаціях життя», Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль «Перспектива – Суми 2018», всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Освіта і здоров’я», практичний курс «Теоретичні та методичні засади реалізації виховного потенціалу казкотерапії в умовах освітнього простору ДНЗ» та «Експрес-діагностика та експрес-корекція негативних емоційних станів дітей та дорослих методами арт-терапії. Психологія кольору в арт-терапії»

Педагогами отримано 28 сертифікатів.

Слайд №15-16

З метою підвищення рівня теоретичних знань, вдосконалення практичних, у ЗДО проводяться індивідуальні та групові форми роботи з педагогами. Організовано роботу по самоосвіті педагогів: плани, звіти, самопрезентація педагогів. У ЗДО протягом року працював  клуб наставників «Педагогічні перлини», проведені відкриті майстер-класи «Тиждень педагогічної майстерності», педагогічний плейбек «Кроки до майстерності», тренінг «Батьки і діти»,  майстер-клас «Розвиток читання за методикою Л. Шелестової», «Розвиток мовлення з використанням коректурних таблиць Н. Гавриш», розробка методичних проектів «Співпраця з батьками»,  щомісяця для педагогів ЗДО проводяться консультації.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації освітнього процесу.

 Слайд №17

Педагоги ЗДО є активними учасниками запланованих міських методичних об’єднань, конференцій, майстер-класів.  Протягом поточного року дошкільний заклад  проводив відкриті заходи для педагогів міста з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи, а саме: Школа молодого вчителя-логопеда “Корекційна робота з дітьми  ЗНМ ( I ,II,III рівня)”

Слайд №18

На базі нашого дошкільного закладу у березні 2018 року, відбулося методичне об’єднання для вихователів  – методистів «Співпраця методичних служб у напрямі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, як умови комплексного підходу до організації освітньої роботи в ЗДО». Вихователі – методисти дошкільних закладів міста закріпили теоретичні і практичні знання, ознайомились з новими формами роботи з кадрами: театр тіней «Я – вихователь!»,  Плейбек – театр «Кроки до майстерності», презентації з досвіду роботи «Ефективні форми роботи з підвищення фахового рівня педагогічних кадрів», ділова гра «Алгоритм проведення педагогічної ради», тренінг «Формування психологічної готовності педагогічних працівників до роботи в сучасних умовах», отримали буклети та методичні рекомендації.

Слайд №19 (фото посібників виготовлених педагогами)

Слайд №20

Заклад дошкільної освіти №23 «Золотий ключик» протягом 2017-2018 н.р. брав активну участь:

 • у міській виставці здобутків освітян міста «Освіта м Суми на шляху реформ», де презентували свої матеріали за напрямом «Сучасні інноваційні освітні технології» та «Передовий педагогічний досвід»;
 • у міському освітньому проекті «День природолюба» в ЗДО міста;
 • у І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху”  оголошено

Подяку  управління освіти і науки Сумської ради за активну участь керівнику закладу Гримайло Н.І;

 • у І міському етапі обласної виставки – огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти в  2018 році у номінації «Навчально – методичний посібник» відзначено  багатофункціональний посібник «Розумна піца»  вихователів Васильченко Л.А., Коваленко Ю.І., Мелешко Н.Л.  та нагороджено Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради за зайняте ІІІ місце;
 • у І (міському) етапі обласного конкурсу інтернет-сайтів дошкільних закладів;
 • у міському фестивалі дитячих колективів закладів дошкільної освіти «Земля – наш спільний дім». За рішенням журі музичного керівника Дорду З.В. нагороджено Грамотою управління освіти і науки Сумської ради та подарунком від міської організації профспілки працівників освіти за творчий пошук в організації музично – естетичного виховання підростаючого покоління.

Слайд №21 (фото багатофункціонального посібника «Розумна піца»)

Слайд №22-23-24

Інтерактивні форми методичної роботи з педагогічним колективом сприяли удосконаленню та розвитку особистісних та професійних якостей педагогів: позитивної «Я-концепції», педагогічної зрілості, емоційної стабільності, комунікативної компетентності, сприяли розширенню ефективних форм та методів роботи з дітьми, а також підвищили мотивацію педагогічного колективу щодо висвітлення своєї роботи в пресі, у фахових виданнях.

За 2017-2018 навчальний рік були надруковані статті:

 • Н.І. Гримайло «Жінка з великим серцем» //Педагогічне перо №25, грудень 2017;
 • Н.О. Шапошник «У лабораторії Всезнамуса»// Дитячий садок №15, серпень 2017;
 • Царькова Т.М., Стахова Л.Л. Корекційна робота з дітьми із алалією в групах компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації:матеріали VII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (15 лютого 2018 року, м.Суми)

Слайд №25

 • Інструктор з фізичної культури Ярова Д.О. брала участь у обласному змаганні «Олімпійські ігри з лижних гонок та біатлону». Де здобула перемогу і посіла І місце у лижних перегонах на дистанції 500 м, у змішаній лижній естафеті 4х200 – І місце, у змішаній естафеті «Біатлон» – І місце та нагороджена золотими медалями і Почесними Грамотами від обласної і міської профспілки.
 • Танцювальний номер музичного керівника Горобченко Т.В. «Ніжність» став лауреатом міського огляду – конкурсу художньої самодіяльності аматорських колективів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста  Суми – 2018 р. «Сузір’я талантів».
 • нагороджена сім’я Трохименко Грамотою громадської організації «Сумська обласна організація всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна» за участь в обласних змаганнях «Мама, тато, я – спортивна сім’я» ГО «СОО ВФСТ «Україна»

Слайд №26

Силами батьків, вихованців та колективу ДНЗ не одноразово проводилися благодійні акції присвячені підтримці воїнів АТО.

Слайд №27-28-29-30

Правильно організоване предметно-розвивальне середовище, належна матеріальна база, створення умов для повноцінного, своєчасного та всебічного розвитку є пріоритетними у роботі всіх підрозділів дошкільного закладу. Слід зазначити, що виходячи із вище зазначених завдань, всі працівники прагнуть зробити дитячі осередки  привабливими та безпечними, педагогічно-доцільними, функціональними та затишними.  Як результат, проведений:

–         капітальний ремонт покрівлі ДНЗ – 250 м2.;

–         повна заміна віконних блоків;

–         поточний ремонт труб холодного водопостачання;

–         поточний ремонт групової та туалетної кімнати для дітей дошкільного віку;

–         поточний ремонт групової кімнати зображувальної діяльності;

–         поточний ремонт коридору садової половини будівлі;

–         поточний ремонт роздягальні для дітей груп №5,4,9;

–         поточний ремонт опалювальної системи;

–         поточний ремонт огорожі;

–         поточний ремонт спортивної зали;

–         частковий ремонт павільйонів;

–         проведено заміну лінолеуму  роздягальні групи №9;

–        придбано 2  ноутбуки , системний блок, монітор, телевізор;

–         проведена заміна піску .

Територія, будівля, освітлення, всі приміщення ДНЗ відповідають вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

З метою покращення матеріально технічної бази придбано м’який інвентар:

–         комплекти дитячої постільної білизни – 35шт;

–         ковдри в кількості – 35 шт;

–         спецодяг – 37 халатів, 15 фартухів, 24 ковпака;

–         матраци -20шт

З метою підготовки ДНЗ до опалювального сезону проводили промивку і опресовку опалювальної системи.

Приділяється належна увага створенню, збереженню та використанню матеріально-технічної бази. За останній період придбано різноманітні ігри та іграшки розвивального характеру, сучасні дидактичні та наочні посібники, створено зони для різноманітної діяльності дітей за їх вподобанням. Придбано меблі:

–         килими – 2шт.

–         2-х ярусних ліжок – 7 шт.

–         ліжка дитячі – 29 шт.

–         полички для взуття – 2 шт.

–         шафи для одягу – 4 шт.

–         корпусні меблі для фізкультурної зали.

Обладнання, його підбір та розміщення відповідає методичним, педагогічним та естетичним вимогам.

Фізкультурна та музична зали обладнані необхідним музичним інвентарем та спортивним обладнанням, посібниками для організації та проведення занять та розваг з дітьми.

Оснащення та оформлення кімнати ІЗО, світлиці, кімнати психологічного розвантаження спрямовані на гармонійний, екологічний, повноцінний розвиток фізичних якостей та розумових здібностей кожної дитини.

Слайд №31

Згідно з сучасними педагогічними вимогами та з метою забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості створені умови для удосконалення педагогічної компетентності педагогів та освіти батьків у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ).

Інтернет – сайт ЗДО дієвий, інформація постійно оновлюється.

ЗДО можна знайти у соціальній мережі Facebook.

Вихователем-методистом Сидоровою О.В. створено віртуальний методичний кабінет використовуючи хмарні сервіси Microsoft.

Слайд №32

 1. Аналіз використання комунальних послуг за 2017 рік та І квартал 2018 року

  Комунальні послуги

   

  2017 рік  І квартал 2018 року
  План Факт Відхилення Причини відхилення План Факт Відхилення Причини відхилення
  Електрична енергія

  (натуральні показники, кВт)

  47650 44717 +2933 Не працювали в лютому 13700 13700
  Водопостачання та водовідведення

  (натуральні показники, м3)

  3787 3729 +58 1029 951 +78 Повірка

  ліч.х.в.

  Теплопостачання

  (натуральні показники, Гкал)

  655,9 548,291 +107,609 У грудні тепло,

  у лютому не працювали

  294,4 292,7672 +1,632

  Кошти на утримання закладів у І кварталі 2018 року по КЕКВ 2210 та 2240 (заплановано/використано).

  Код економічної класифікації

  видатків

  Заплановано Використано
  2240 12468,00 11696,29
  2210 21777,00 21713,25

  Інформація щодо використання коштів з міського бюджету на виконання виборчих програм і доручень виборців у 2017 році.

  Дата Використано коштів, грн Призначення коштів
  2017 рік 39500,00 Ремонт огорожі

  Слайд №33

  Незважаючи на успішне виконання роботи згідно річного плану слід відмітити і ряд недоліків, які мали місце в освітньому процесі:

  • виховання екологічної культури особистості.
  • формування навичок економічного мислення, у зв’язку з ранньою соціалізацією дошкільників.
  • спільна робота ДНЗ та сім’ї щодо розвитку гармонії інтелекту, духовності та здоров’я дитини

   Враховуючи названі недоліки, дані питання будуть пріоритетними у наступному навчальному році.

  Слайд №34

  Підсумовуючи роботу дошкільного навчального закладу за 2017-2018 н.р., слід відмітити, що  належний фаховий рівень і майстерність педагогів, відповідальне відношення працівників до своїх обов’язків, налагодженої системи роботи з батьками, спільними зусиллями створено оптимальні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного здоров’я малюків, забезпечення інтелектуального розвитку дитини, розвитку їх творчих здібностей.

  У ЗДО панує атмосфера взаємодопомоги, партнерства, конструктивного співробітництва між адміністрацією, працівниками та батьками.