Нормативно-правові документи

Інформаційні матеріали щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 навчальному році

Методичні рекомендації про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

Освітній процес у 2022-2023 навчвльному році буде здійснюватися відповідно до:

-Закону України «Про освіту» (редакція від 05.07.2022);

-Закону України «Про дошкільну освіту»; (редакція від 02.04.2022);

-Базового компонента дошкільної освіти (2021 рік);

-Наказу МОН від 03.06.2022 «Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України»;

-Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025роки»;

– Положення про заклад дошкільної освіти із змінами внесеними згідно з Постановою КМ №86 від 27.01.2021р.;

-Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693);

-«Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки України від 09.12.2019 № 1/9-750);

-Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

-Про перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах освіти у 2021-2022н.р. (лист МОН України);

-Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03. 2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;

-ECERS шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти;

-Указу президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 22.02.2022р.;

-Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-ІХ;

-листа МОН №1)3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»;

-листа МОН №1)3737-22 від 29.03.2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану»;

-листа МОН №1/8504-22 від 27.07.2022 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»;

– розпорядчих документів Сумської ОДА, управління освіти і науки Сумської міської ради про функціонування закладу освіти в умовах карантину та воєнного стану, інших нормативно-правових актів.

Закони, постанови, накази, листи, інструкції

Конституція України

Конвенція про права дитини (20 листопада 1989 р., Факультативний протокол 02.12.2016)

Закони України

Укази Президента України

 1. “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 2. “Про державну премію України в галузі освіти”

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»
 2. від 6 серпня 2014 р. № 353 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591”
 3. від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 4. від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»
 5. Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ)

Акти Кабінету Міністрів України

 1. від 14 червня 2002 р. N 826 “Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”
 2. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 “Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”
 3. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 “Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”
 4. від 26 серпня 2002 р. N 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
 6. №311 від 30.03.11 року “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду”

Накази Міністерства

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 р. № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція».
 2. Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»
 3. Додаток
 4. Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965
 5. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 6. Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618
 7. “Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.13 № 440/22972
 8. МОН молодь спорту від 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1447/20185
 9. Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах”від 01.10.2012 № 1059
 10. “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”від 15 квітня 1993 р. N 102 
 11. “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”від 17.04.2006  № 298/227
 12. “Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”від 23 листопада 2010 року № 1111 
 13. “Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України”від 02.08.2005  N 458
 14. “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю”від 23 березня 2005р. № 178
 15. “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”від 20.02.2002 N 128
 16. “Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї”Від 30 червня  2011 року № 714
 17. “Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти”від 13.05.93 N 135 
 18. “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”від 30.08.2005 № 432/496 
 19. “Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці”від 17.02.99 N 27
 20. “Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу”від 26 квітня 2011 року № 398 
 21. “Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників”від 29.07.93 р. N 58
 22. “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”від 06.10.2010  N 930 
 23. “Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”від 04.11.10. № 1055 
 24. “Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів”від 25.11. 2011 р. № 1365 
 25. “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу”від 25.11. 2011 р. № 1368 
 26. “Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»”від 15.05. 2012 р. № 582
 27. “Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»”від 21.05. 2012 р. № 604
 28. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 29. Накази Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»
 30.  від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

Листи Міністерства

 1. Лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах”
 2. Лист МОН України від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р.»
 3. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»
 4. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»
 5. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 6. Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 7. Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»
 8. Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 9. Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
 10. Листи Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»
 11. від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії боулінгу (цькуванню)
  від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»
  від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»
 12.  від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»
 13.   від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року      № 2658-VIII»
 14. від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

2021-2022 рік

 1. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021-2022 навчальному році 
 2. Лист МОН від 10.08. 2021 р. № 1/9-406 Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році.
 3. Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік
 4. Лист МОН України №/9-148 від 16.03.2021 Методичні рекомендації до оновленого БКДО
 5. Постанова  від 25.08.2021 року “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)”

2020-2021 рік

 1. Інстр.метод.рекомендації щодо діяльності ЗДО у 2020-2021 н.р.
 2. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020-2021 навчальному році 
 3. Постанова_ГДСЛУ_№55
 4. “Рекомендації щодо використання державної символіки в навчальних закладах України”
 5. Наказ ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 року  “Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення як ості освіти у закладах дошкільної освіти”

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2010 рік

2008 рік

Національні гарячі лінії

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та тендерної дискримінації

Національна дитяча гаряча лінія