Пріоритетні напрями роботи закладу

  • продовжувати спільну роботу ЗДО та сім’ї щодо розвитку гармонії інтелекту, духовного потенціалу особистості та здоров’я дитини дошкільного віку через безпосередню участь батьків у заходах;

  • забезпечити відпрацювання механізмів наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю щодо гармонійного розвитку особистості дитини;

  • сприяти розвитку екологічної свідомості у дошкільників, формуванню сталих світоглядів орієнтирів особистості;

  • з метою ранньої соціалізації дошкільників, поглиблення знань і вдосконалення економічного виховання, формувати навички економічного мислення та економічних уявлень засобами гри.