Пріоритетні напрями роботи закладу

Керуючись Законом України «Про освіту»; Законом України «Про дошкільну освіту»; Базовим компонентом дошкільної освіти (2012 рік),  Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305); Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693);  Інструктивно-методичними рекомендаціями від 02.07.2019 року № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти  у 2019-2020 навчальному році» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, недоліки та проблеми, що виникли, педагогічний колектив визначив основні напрями роботи закладу дошкільної освіти на 2019-2020 навчальний рік:

  • здійснення системного підходу до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку;
  • формування основ економічної освіти дошкільників як складової освіти сталого розвитку особистості через гру, як провідний вид діяльності дитини;
  • розвиток мовлення дошкільників засобами театралізованої діяльності;
  • забезпечення наступності та взаємодії педагогічного процесу закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».