Методичне об’єднання для музичних керівників

Методичне об’єднання для музичних керівників міста Суми було проведено у Сумському дошкільному закладі №23 “Золотий ключик”.

        На базі нашого закладу дошкільної освіти було проведено методичне об’єднання для музичних керівників м. Суми на тему “Естетичне виховання дошкільників через музику та художню літературу”.
У Державній національній програмі «Освіта» зазначається, що одним із шляхів реформування змісту гуманітарної освіти є забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями різних галузей мистецтва. Підґрунтям для інтелектуальної, творчої активності є естетичне ставлення до дійсності і до мистецтва зокрема. Естетичне виховання впливає на людину різноманітно, різнобічно збагачує її духовний світ і удосконалює її діяльність. Воно сприяє формуванню творчих здібностей особистості і зміцненню її моральних позицій.  Художньо-естетичне виховання й освіта в закладах дошкільної освіти передбачають цілеспрямоване залучення всіх дітей до цінностей культури, освоєння ними форм і методів спілкування з культурною спадщиною минулого й сучасності, формування навичок творчої діяльності й усвідомлення загальнолюдських цінностей.
       Під час методичного об’єднання були окреслені шляхи оптимізації засобів музично-естетичного виховання дітей та умови використання музики та художньої літератури для розвитку музично-естетичного досвіду дошкільників. Переглянуті заняття, презентація досвіду роботи ЗДО на тему 
“Естетичне виховання дошкільників через музику та художню літературу”, майстер клас та зворотній зв’язок від учасників  методичного об’єднання розкрили тему,  актуальність та глибину проведеного заходу у закладі дошкільної освіти.
Отже, формування естетичних смаків і ідеалів – обов’язкова умова виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості.