Матеріально-технічне забезпечення

 

 Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу.

     Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Заклад забезпечений необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем у достатній кількості.

     Протягом року, згідно «Примірного переліку ігрового та навчально – дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19 грудня 2017 року № 1633,  придбані іграшки відповідно до віку дітей, атрибути для проведення сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні посібники, дидактичний матеріал у кількості 75%, що потребує подальшого вдосконалення.  За  2017 – 2018 н.р. у закладі проведений капітальний ремонт даху, опалювальної системи, замінено всі вікна, придбані дитячі ліжка, меблі у методичний кабінет і  спортивну залу. Зроблено ремонт одного роздягального і одного групового приміщення, туалетної кімнати  групи раннього віку. Придбано технологічне обладнання: комп’ютер, кольоровий принтер в методичний кабінет. Залучались як бюджетні так і спонсорські кошти. Літом 2018 року зроблено капітальний ремонт музичної зали, придбано мультимедійну систему, лампи освітлення і  новий килим. Для музичної зали, також, придбано нові комплекти музичних інструментів, нові костюми для дітей хореографічного та вокального гуртків. Музкерівниками виготовлені посібники для роботи за методикою К. Орфа.

        Утримання та влаштування будівлі і території закладу відповідає Санітарному  регламенту дошкільного  закладу. Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Обладнання майданчиків підтримується у належному стані, безпечне у використанні. Протягом квітня-травня відремонтовано і пофарбовано обладнання на ігрових групових майданчиках, виготовлено нове обладнання для сюжетно – рольових ігор. Використовується сучасний дизайн оформлення території, облаштування газонів та квітників. Педагогічний колектив творчо вирішує питання облаштування належного розвивального середовища у групових приміщеннях. Предметно-ігрове середовище закладу забезпечує максимальний психологічний комфорт кожної дитини, дозволяє вирішувати педагогам конкретні освітні завдання, залучаючи дітей до процесу пізнання, розвиваючи допитливість, комунікативні здібності, забезпечує гармонійні відносини між дитиною та навколишнім світом, сприяє розвиткові природної цікавості дитини до пізнання світу, спонукає дітей до індивідуальних і колективних ігор.

        У всіх групових приміщеннях створено осередки, які допомагають забезпечити максимальну емоційну зручність, насичують життя дітей позитивними емоціями, зміцнюють нервові сили,  волю, гармонійно поєднують фізичне та психічне навантаження дитини з відпочинком. Це естетично оформлені та зручно розміщені центри: творчих та розвиваючих ігор; художньої діяльності, господарсько-побутової праці, природничого розвитку; спортивних ігор; сенсорного розвитку; для ігор з водою та піском, дидактичних, сюжетно-рольових, будівельно-конструктивних ігор. Педагогічний  колектив приділяє увагу і створенню природничого середовища дошкільного закладу. Створене середовище сприяло сприйняттю довкілля дошкільниками, інтересу до нього. Складові його такі: екологічна стежина, зона юних натуралістів з ділянкою овочевих культур, зелена зона з газонами, квітники.

    У методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи з дітьми: «Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку – як важлива складова особистісного зростання», «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників із використанням елементів методики М. Зайцева», «Використання художніх творів Василя Сухомлинського у формуванні особистості дітей дошкільного віку», «Корекційно-розвивальна робота із дітьми дошкільного віку, які мають загальне недорозвинення мовлення», «Використання нетрадиційних технік, інноваційних технологій на заняттях з образотворчого мистецтва».

Методичний кабінет постійно поповнюється сучасною методичною та художньою літературою, демонстраційним матеріалом, розвиваючими іграми, посібниками, папками з основних ліній розвитку відповідно Програми «Я у Світі».

        Придбано багато нового сучасного демонстраційного матеріалу з розділів «Дитина у соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у природному довкіллі», «Мовленнєвий розвиток» (навчання ранньому читанню за методикою М.О. Зайцева), палички Кюїзенера, коректурні таблиці Н. Гавриш та методичні рекомендації щодо їх використання,  виготовлено педагогами дидактичні посібники для дітей раннього віку, дошкільних груп, різні розвивальні посібники для роботи з дітьми п’ятирічного віку. Вихователями груп виготовлені нові атрибути до сюжетно-рольових ігор, театралізованої діяльності, нові посібники «Розумна піца», «Чарівні метелики», «Загадкове поле», «Розумна пірамідка», «Весела гусінь», «Подорож колобка», «Чарівна хатинка», «Загадкове Слоненя».

      Медичний кабінет оснащений відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, наказу МОЗ України, МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 №432/496, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234), наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, Переліком оснащенням медичного кабінету дошкільного навчального закладу, укомплектований 100% лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги.