Методоб*єднання

Педагоги систематично відвідували методичні об’єднання, школи ППД, базові дошкільні заклади, семінари, курси підвищення кваліфікації з обов’язковим наступним обговоренням у педагогічному колективі найбільш актуальних науково-теоретичних, психолого-педагогічних проблем виховання та розвитку дітей раннього, молодшого, середнього, старшого дошкільного віку, методичних знахідок педагогічної практики. На базі нашого дошкільного закладу у березні 2019 року, відбулося методичне об’єднання для вихователів  груп молодшого та середнього віку «Розвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку з використанням інноваційних освітніх технологій». Вихователі збагатили свої знання з проблеми використання в практиці роботи з дошкільниками сучасних інноваційних технологій, відвідали нові форми роботи з вихованцями :заняття з мовленнєвого розвитку звикористанням тіньового театру «Людина починається з добра!», з використанням ІКТ та коректурних таблиць «Казкові пригоди»,пісочної анімації, мнемотехніки, презентації з досвіду роботи «Використання сучасних інноваційних технологій в мовленнєвому розвитку»,  отримали буклети та методичні рекомендації.