(Немає назви)

 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05
E-mail: osvita@smr.gov.ua

Н А К А З
27.02.2018 № 142
Про організацію роботи з питань
енергозбереження у 2018 році

На виконання статті 7 Закону України вiд 01.07.1994 № 74/94-ВР «Про енергозбереження», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 № 1337-р «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами для переведення бюджетних установ на використання енергоефективних освітлювальних приладів, з дотриманням санітарних норм освітлення», розпорядження міського голови від 11.08.2017 № 268 – Р «Про впровадження системи моніторингу споживання води та енергоресурсів у місті Суми», рішення Сумської міської ради від 26.07.2017 №2375 «Про затвердження Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до національного стандарту України ДСТУ ІSО 50001:2014», наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від18.08.2017 №704 «Про обов’язковість відомостей моніторингу споживання енергоресурсів навчальними закладами, що підпорядковуються управлінню освіти і науки Cумської міської ради» та з метою формування у працівників і дітей теоретичних та практичних навичок про енергозберігаючі технології, розуміння необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв, їх економного споживання, охорони навколишнього середовища, залучення усіх учасників освітнього процесу до корисної діяльності з питань енерго- і ресурсозбереження

НАКАЗУЮ:
Керівникам закладів освіти:
1.1. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження на 2018 рік , до 12.03.2018 р.
1.2. Визначити відповідальну особу за стан і реалізацію заходів з енергозбереження, до 12.03.2018 р.
1.3. Встановити контроль та відповідальність за економне та раціональне споживання енергоносіїв в межах виділених обсягів фінансування та у натуральних показниках, до 05.03.2018 р.
1.4. На сайті закладу створити розділ «Енергозберження» та розмістити План заходів, до 12.03.2018 року.
1.5. Про реалізацію заходів інформувати управління освіти і науки Сумської міської ради щоквартально не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу в електронному вигляді на e-mail: osvita.monitoring@ukr.net .
1.6. Провести тематичний тиждень «Споживай енергію розумно» у закладах освіти, під час якого активізувати роботу з дітьми та батьками із зазначеного питання, з 26 по 31 березня 2018 року:
1.6.1. Організувати та провести з працівниками закладів освіти, батьківською громадськістю ряд практичних заходів, орієнтованих на пропаганду енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у закладах освіти та в побуті.
1.6.2. Організувати та провести конкурси дитячої творчості, захист проектів на енергозберігаючу тематику з розробкою пам’яток з корисними порадами для дітей та батьків, екскурсії, енергетичні аудити закладів освіти і житлових будинків, роботу юних енергоменеджерів та відповідної прес-служби.
1.6.3. Фотозвіти про проведені заходи розмістити на сайтах у строк до 04.04.2018 р.
1.7. Заслуховувати звіти відповідальних осіб щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв на виробничих нарадах, нарадах при директору відповідно до плану роботи закладу.
2.Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника Дригу Т.В. та Гончарову Н.О.

Начальник управління освіти і науки                                                                                                                 А. М. Данильченко